SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0

Bilgi ve iletişim teknolojisinin hızlı gelişimi, topluma ve sektörlere büyük değişiklikler getirmektedir. Dijital dönüşüm yeni değerler yaratmakta ve birçok ülkede sanayi politikasının temel direği haline gelmektedir. Bu bağlamda Japonya, dijital dönüşümü merkezine koyarak toplumların gelişiminin beşinci aşaması olan Süper Akıllı Toplumu dünyaya tanıtmaktadır. Toplum 5.0, Japonya tarafından ortaya konan, beşinci aşama olarak adlandırılan yeni bir insan merkezli toplum vizyonudur. Bu çalışmada Almanya'nın “Endüstri 4.0” vizyonunu içeren günümüz bilgi toplumunun doğal bir uzantısı olarak da ifade edilebilen Toplum 5.0’ın çeşitli perspektifler dahilinde toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen amaç, enstrüman ve olası çıktılarına detaylı biçimde yer verilmektedir.

The rapid development of information and communication technology brings great changes to society and sectors. Digital transformation creates new values and becomes the main pillar of industrial policy in many countries. In this context, Japan launches digital transformation at its center and introduces the Super Smart Society, the fifth stage of the development of societies, to the world. Society 5.0 is a new vision of people-centered society put forward by Japan, called the fifth stage. In this study, the purpose, instrument and possible outputs of Society 5.0, which can be expressed as a natural extension of today's information society, which includes Germany's vision of “Industry 4.0”, aims to increase the quality of life of the society in various perspectives.

Kaynakça

Azuma, R. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355-385.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019). Türkiye'nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası. https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_Dijital-Turkiye-Yol-Haritasi.pdf, (Erişim tarihi: 28.07.2020).

BIM Teknoloji (2019). Karışık Gerçeklik ve BIM. (BIM Teknoloji). https://www.bimteknoloji.com/teknoloji/karisik-gerceklik-ve-bim/, Erişim tarihi: (26.08.2020).

Birleşmiş Milletler (2015). About the Sustainable Development Goals. (United Nations). https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/, Erişim tarihi: (02.06.2020).

Butler, T. (2020). What’s Next in the Digital Transformation of Financial Industry? IT Professional, 22(1).

Canlıoğlu, G. (2008). Değişen Toplum Yapılarında Bilginin Değişen Konumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.

Develi, H. (2017). Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a. (Dünya Gazetesi) https://www.dunya.com/kose-yazisi/endustri-40dan-toplum-50a/389146, Erişim tarihi: (02.06.2020).

Dijital Akademi (2019). Dijital Dönüşüm. (TÜBİTAK - BİLGEM - YTE). https://www.dijitalakademi.gov.tr/dijital-donusum-nedir, Erişim tarihi: (24.08.2020).

Esen, B. A. (2018). API Nedir? Entegrasyonu nasıl yapılır? (Medium) Ağustos 26, 2020 tarihinde https://medium.com/@akanesen/api-nedir-entegrasyonu-nas%C4%B1l-yap%C4%B1l%C4%B1r-578f93578e46, Erişim tarihi: (26.08.2020).

Frankiewicz, B., & Chamorro-Premuzic, T. (2020). Digital Transformation Is About Talent, Not Technology. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/05/digital-transformation-is-about-talent-not-technology, Erişim tarihi: (24.07.2020).

Freyer, H. (1954). İndustri Çağı. (B. Akarsu, & H. Batuhan, Çev.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Gözüküçük, M. (2020). Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Büyüme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İstanbul.

Gündüz, M. Z., & Daş, R. (2018). Nesnelerin interneti: Gelişimi, bileşenleri ve uygulama alanları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(2), 327-335.

HoloNext. (2020). Karma Gerçeklik (Mixed Reality) Nedir? https://holonext.com/karma-gercelik-nedir/, Erişim tarihi: (26.08.2020).

İçten, T., & Bal, G. (2017). Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5(2), 111-136.

i-SCOOP. (2020, Mart 29). Digital transformation: online guide to digital business transformation. https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/, Erişim tarihi: (24.07.2020).

İşNet AŞ. (2020, Mart 3). API (Uygulama Programlama Arayüzü) Nedir? https://www.isnet.net.tr/BlogIcerik/api-nedir-isnet-blog, Erişim tarihi: (26.08.2020).

Kaleci, D., Tepe, T., & Tüzün, H. (2017). Üç Boyutlu Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyimlere İlişkin Kullanıcı Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(3), 669-689.

Keidanren (2018). Society 5.0 - CoCreating the Future. Keidanren Policy & Action. https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/095_proposal.pdf, Erişim tarihi: (04.08.2020).

Nakanishi, H., & Kitano, H. (2018). Society 5.0: Co-Creating the Future. Tokyo: Keidanren Kaikan. https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/095_booklet.pdf, Erişim tarihi: (02.06.2020).

Öztuna, B. (2019). Toplum 5.0 (Süper Akıllı Toplum). Ankara: Ekin Basım Yayım Dağıtım.

Sarı, R. (2019). Dijital Dönüşüm Çağında Büyük Veri ve Yapay Zeka. https://www.bezelyedergi.net/post/dijital-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1nda-b%C3%BCy%C3%BCk-veri-ve-yapay-zeka, Erişim tarihi: (25.08.2020).

Sezer, B. (2018). Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi. İstanbul: Doğu Kitabevi.

Sotelo, R. (2019). Quantum Computing: What, Why, Who. IEEE CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON) (13-27 Kasım 2019). Valparaiso, Şili.

Şeneler, Ç. (2019, Temmuz 24). Toplum 5.0; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliğini temsil ediyor. Anadolu Ajansı Şirket Haberleri. (A. Durdak, Röportaj Yapan). https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/egitim/toplum-50-insanlarin-robotlarin-ve-yapay-zekanin-guc-birligini-temsil-ediyor/652354, Erişim tarihi: (28.07.2020).

Tucker, P. (2010). What Quantum Computing Means for National Security: Researchers Look to a Radically Advanced Computer Environment and a New Era of Cybersecurity Threats. The Futurist, 44(4), 6-7.

Turan, M. (2014). Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi. Bilgi Dünyası, 15(2), 296-326.

TÜBİTAK (2016). Yeni Sanayi Devrimi: Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası. Ankara: TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik2016.pdf, Erişim tarihi: (28.07.2020).

TÜBİTAK BİLGEM. (2017). Blokzincir. https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html, Erişim tarihi: (25.08.2020).

Uçkun vd. (2002). Bilgi Toplumu ve Türkiye. I. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi (10-11 Mayıs 2002). Kocaeli.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { deusosbil808359, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3284}, eissn = {1308-0911}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {455 - 479}, doi = {10.16953/deusosbil.808359}, title = {SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0}, key = {cite}, author = {Arı, Emin Sertaç} }
APA Arı, E . (2021). SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0 . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (1) , 455-479 . DOI: 10.16953/deusosbil.808359
MLA Arı, E . "SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0" . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 455-479 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/issue/61095/808359>
Chicago Arı, E . "SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 455-479
RIS TY - JOUR T1 - SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0 AU - Emin Sertaç Arı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.16953/deusosbil.808359 DO - 10.16953/deusosbil.808359 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 455 EP - 479 VL - 23 IS - 1 SN - 1302-3284-1308-0911 M3 - doi: 10.16953/deusosbil.808359 UR - https://doi.org/10.16953/deusosbil.808359 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0 %A Emin Sertaç Arı %T SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0 %D 2021 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-3284-1308-0911 %V 23 %N 1 %R doi: 10.16953/deusosbil.808359 %U 10.16953/deusosbil.808359
ISNAD Arı, Emin Sertaç . "SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 / 1 (Mart 2021): 455-479 . https://doi.org/10.16953/deusosbil.808359
AMA Arı E . SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0. DEU Journal of GSSS. 2021; 23(1): 455-479.
Vancouver Arı E . SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 23(1): 455-479.
IEEE E. Arı , "SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 455-479, Mar. 2021, doi:10.16953/deusosbil.808359