SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ

Günümüzde her yanı saran yeni medya teknolojileri ve beraberinde çoğalan sosyal medya kullanımı, yeni birçok soruyu gündeme taşımıştır. Sosyal medyanın yeni bir kamusal alan oluşturup oluşturamayacağı sorusu da bunlardan biridir. Demokratik bir kamusal alan umudu, bu yeni teknolojilerle birlikte mümkün olabilecek midir? Çok sayıda kullanıcıya sahip bir sosyal ağ olan Instagram üzerinden gerçekleştirilen araştırmanın temel sorusu budur. Instagram birçok farklı kategoride paylaşımın gerçekleştirildiği bir sosyal ağdır. Bu çalışmada odaklanılan grup ise yoğunluklu olarak kitap paylaşımı yapan ve çoğunlukla kendilerine “Bookstagram” adını veren hesaplardır. Bu hesaplara odaklanılmasının nedeni, kamusal alanın ortaya çıktığı dönemlerde edebiyatla olan yakın ilişkisidir. Anket ve söylem analizi yöntemlerinin kullanıldığı araştırma, Bookstagram hesaplarının yeni bir kamusal alan yaratma potansiyeli olup olmadığı sorusunu sormaktadır. Kamusal alan, farklılıkların oluşturduğu çoğunlukla var olabilmektedir. Sosyal medya mecraları da birçok farklı ağdan meydana gelmektedir. Bu bakımdan, bu araştırma büyük bir çemberin sadece bir halkasıdır. Diğer halkalarla/diğer araştırmalarla desteklenen bir çember, sosyal medyanın kamusal alan oluşturma potansiyeli konusunda bizlere daha kapsamlı cevaplar verebilecektir.

ON THE POTENTIAL OF SOCIAL MEDIA TO CREATE A PUBLIC SPHERE: BOOKSTAGRAM EXAMPLE

Today, new media technologies and increasing social media usage have risen many new questions. The question of whether social media can create a new public sphere is one of them. Will the prospect of a democratic public sphere be possible with these new technologies? This is the main question of research conducted through Instagram, a social network with many users. Instagram is a social network where sharing is performed in many different categories. The group that is focused on this study are the accounts that extensively share books and often call themselves "Bookstagram". The reason for focusing on these accounts is because of their close relationship with literature during periods when the public sphere arises. The research, which used survey and discourse analysis methods, asks whether Bookstagram accounts have the potential to create a new public sphere. The public sphere generally can be created by majorities which have many differences. Social media channels also consist of many different networks. In this regard, this research is only a small part of a large research area. Supporting the field with other researches can give us more comprehensive answers on the potential of social media to create a public sphere.

Kaynakça

Acar, N. O. (2013). Özgürlük alanı olarak sunulan sosyal medya ve Taksim Gezi Parkı eylemleri. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (20), 178-193.

Andersson, L. (2017). Neoliberal söyleme karşı alternatif medyanın eleştirel gücünün alternatifsizliği. A. Ay & B. Öztürk (Çev.). F. Aydoğan (Ed.), Yeni medya kuramcılarından yeni medya kuramları içinde (ss. 85- 110). İstanbul: Der Yayınları.

Aydoğan, F. & A. Akyüz (2010). Önsöz. F. Aydoğan & A. Akyüz (Der.), İkinci medya çağında internet içinde. İstanbul: Alfa Yayınları.

Aydoğan, F. (2011). Tüm boyutlarıyla küresel medya. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Bauman, Z. (2017). Akışkan modernite. S. O. Çavuş (Çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Briggs, A. & P. Burke (2011). Medyanın toplumsal tarihi. Ü. H. Yolsal & E. Uzun (Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları

Castells, M (2013). İsyan ve umut ağları: İnternet çağında toplumsal hareketler. E. Kılıç (Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Curan, J. (2014). Medya ve demokrasi: Yeniden değer biçme. S. İrvan (Der.), Medya kültür siyaset içinde (ss. 135-191 ). Ankara: Pharmakon Yayınevi.

Giddens, A. (2005). Sosyoloji. H. Özel & C. Güzel (Çev.). Ankara: Ayraç Yayınevi.

Habermas, J. (2004). Kamusal alan. M. Özbek (Ed.), Kamusal alan içinde (ss. 95-102). İstanbul: Hil Yayınları.

Habermas, J. (2017), Kamusallığın yapısal dönüşümü. T. Bora & M. Sancar (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Holub, R. C. (1991). Jürgen Habermas: Critic in the public sphere, London and New York: Routledge.

Keane, J. (2010). Medya ve demokrasi. H. Şahin (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Özbek, M. (2004). Giriş: Kamusal alanın sınırları. M. Özbek (Ed.), Kamusal alan içinde (ss. 19-89). İstanbul: Hil Yayınları.

Özbek, M. (2004). Giriş: Politik kamusal alan ve kolektif yaratıcılık. M. Özbek (Ed.), Kamusal alan içinde (ss. 181-232). İstanbul: Hil Yayınları.

Özçetin, B., U. T. Arslan & M. Binark (2012). Türkiye’de internet, kamusallık ve demokratik kanaat oluşumu. Folklor / Edebiyat Dergisi, 18(72), 51-76.

Sayımer, İ. (2014). Yeni medya ortamlarında ağlar oluşturan toplumsal hareket deneyimleri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(2), 97-112.

Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi.

Varol, A. (2010). Bilgi toplumunda kamusal alan. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 121-129.

Yegen, C. (2013). Demokratik ve yeni bir kamusal alan olarak sosyal medya. ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 119-135.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { deusosbil728206, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3284}, eissn = {1308-0911}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {109 - 140}, doi = {10.16953/deusosbil.728206}, title = {SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Uzun Yedekci, Emel and Yedekci, Erdem} }
APA Uzun Yedekci, E , Yedekci, E . (2021). SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (1) , 109-140 . DOI: 10.16953/deusosbil.728206
MLA Uzun Yedekci, E , Yedekci, E . "SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 109-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/issue/61095/728206>
Chicago Uzun Yedekci, E , Yedekci, E . "SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 109-140
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ AU - Emel Uzun Yedekci , Erdem Yedekci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.16953/deusosbil.728206 DO - 10.16953/deusosbil.728206 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 140 VL - 23 IS - 1 SN - 1302-3284-1308-0911 M3 - doi: 10.16953/deusosbil.728206 UR - https://doi.org/10.16953/deusosbil.728206 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ %A Emel Uzun Yedekci , Erdem Yedekci %T SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ %D 2021 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-3284-1308-0911 %V 23 %N 1 %R doi: 10.16953/deusosbil.728206 %U 10.16953/deusosbil.728206
ISNAD Uzun Yedekci, Emel , Yedekci, Erdem . "SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 / 1 (Mart 2021): 109-140 . https://doi.org/10.16953/deusosbil.728206
AMA Uzun Yedekci E , Yedekci E . SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ. DEU Journal of GSSS. 2021; 23(1): 109-140.
Vancouver Uzun Yedekci E , Yedekci E . SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 23(1): 109-140.
IEEE E. Uzun Yedekci ve E. Yedekci , "SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 109-140, Mar. 2021, doi:10.16953/deusosbil.728206