EVLİ ÇİFTLERİN ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLİ TERCİHLERİNDE KÖKEN AİLELERİNİN ROLÜ

Farklı aile türlerinde yer alan çiftlerin yaşadıkları çatışmaları çözmek için hangi çatışma çözüm stillerini (ÇÇS) kullandıklarını ve kullanılan çözüm stillerinin eşlerin köken ailelerinin kullandığı iletişim kalıplarıyla olan ilişkisini araştırmak amacıyla tasarlanmış olan bu çalışma nicel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı betimleyici bir araştırma niteliği taşımaktadır. Çalışmaya 2018-2019 yılları arasında Kastamonu Üniversitesinde öğrenci olarak bulunan 208 öğrencinin ebeveynleri veya yakın çevrelerindeki evli çiftler (416 katılımcı) katılmıştır. Veri toplamak amacıyla Aile İletişim Kalıpları Ölçeği ve Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin Analizi SPSS 22 paket programıyla yapılmış olup elde edilen sonuçlar, genel olarak aile iletişim boyutlarının kullanılan çözüm stillerini etkilediğini ve farklı aile türlerinde eşlerin kullandıkları ÇÇS’nin köken ailelerinin türleri açısından farklılaştığını göstermiştir. Buna göre, kaçınma stilini en çok kullanan aile türünün fikir birliğine dayalı aileler olduğu ve çoğulcu aileler ile birlikte koruyucu ailelerin en çok olumlu ÇÇS’ni kullandığı ortaya konmuştur.

Kaynakça

Adams, R., & Laursen, B. (2001). The organization and dynamics of adolescent conflict with parents and friends. Journal of Marriage and Family, 63, 97–110. Doi:10.1111/j.1741-3737.2001.00097.x

Berger, P. & Kellner, H. (1964). Marriage and the Construction of Social Reality, Diogenes 46: 1-24. Doi:10.1177/039219216401204601

Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction:Adecade in review. Journal of Marriage and the Family, 62, 964–980. Doi:10.1111/j.1741-3737.2000.00964.x

Canary, D., Cupach, W., & Messman, S. (1995). Relationship conflict. Thousand Oaks, CA: Sage.

Cox, M. J., Paley, B., & Harter, K. (2001). Interparental conflict in parent–child relationships. In J. H. Grych & F. D. Fincham (Eds.), Interparental conflict and child development: Theory, research, and applications (pp. 249–272). New York: Cambridge University Press.

Curran, M., Ogolsky, B.,. Hazen, N., Bosch, D. L. (2011). Understanding Marital Conflict 7 Years Later From Prenatal Representations of Marriage. Family Process, 50:221–234. Doi:10.1111/j.1545-5300.2011.01356.x

Darling, N., Cohan, C. L., Burns, A., & Thompson, L. (2008). Within-family conflict behaviors as predictors of conflict in adolescent romantic relations. Journal of Adolescence, 31, 671–690. Doi: 10.1016/j.adolescence.2008.10.003

Dunn, J.,&Slomkowski, C. (1992). Conflict and the development of social understanding. In C. U. Shantz & W. W. Hartup (Eds.), Conflict in child and adolescent development (pp. 70–92). New York: Cambridge University Press.

Erbert, L.A. (2000). Conflict and Dialectics: Perceptions of Dialectical Contradictions in Marital Conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 17: 4-5, 638-659. Doi:10.1177/0265407500174009

Fitzpatrick, M. A. (1988). Between husbands and wives: Communication in marriage. Newbury Park, CA: Sage.

Fitzpatrick, M.A., & Badzinski, D. M. (1994). All in the family: Interpersonal communication in kin relationships. In M. L. Knapp & G. S. Miller (Eds.), Handbook of interpersonal communication (2nd ed., pp. 726-771 ). Thousand Oaks, CA: Sage.

Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20, 275-301. Doi:10.1111/j.1468-2958.1994.tb00324.x

Gottman, J.M. (1979). Marital interaction: Experimental investigations. New York: Academic Press.

Gottman, J. M., & Notarius, C. I. (2002). Marital research in the 20th century and a research agenda for the 21st century. Family Process, 41, 159 – 197. Doi:10.1111/j.1545-5300.2002.41203.x

Greeff, A. P., De Bruyne T., (2000). Conflict Management Style and Marital Satisfaction, Journal of Sex & Marital Therapy, 26:4, 321-334, Doi: 10.1080/009262300438724

Hocker, J. L., & Wilmot, W. W. (2017). Interpersonal conflict. McGraw-Hill Education.

Johnson, D. W. (1990). Reaching out (4th ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Koemer, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (1997). Family type and conflict: The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. Communication Studies, 48, 59-75. Doi:10.1080/10510979709368491

Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). You never leave your family in a fight: The impact of family of origin on conflict-behavior in romantic relationships. Communication Studies, 53, 234-251. Doi:10.1080/10510970209388588

Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2004). Communication in intact families. In A. L. Vangelisti (Ed.), Handbook of family communication (pp. 177-195). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Laursen, B., Finkelstein, B. D., & Betts, N. T. (2001). A developmental meta-analysis of peer conflict resolution. Developmental Review, 21, 423–449. Doi:10.1006/drev.2000.0531

McLeod, J . M., & Chaffee, S. H. (1972). The construction of social reality. In J. Tedeschi (Ed.), The social influence process (pp. 50-59). Chicago, IL: Aldine-Atherton.

Noller, P. (1995). Parent-adolescent relationships. In M. A. Fitzpatrick & A. L. Vangelisti (Eds.), Explaining family interactions (pp. 77-111). Thousand Oaks, CA: Sage.

Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (1986). Social conflict: Escalation, schemes and settlement. New York: Random House.

Ritchie, L. D., & Fitzpatrick, M. A. (1990). Family communication patterns: Measuring interpersonal perceptions of interpersonal relationships. Communication Research, 17, 523-544. Doi:10.1177/009365090017004007

Segrin, C., & Fitzpatrick, M. A. (1991). Depression and verbal aggressiveness in different marital couples. Communication Studies, 43, 79-91. Doi:10.1080/10510979209368362

Shantz, C. U., & Hobart, C. J. (1989). Social conflict and development: Peers and siblings. In T. J. Berndt & G. W. Ladd (Eds.), Peer relationships in child development (pp. 71–94). New York: Wiley.

Sillars, A. L. (1980). Attributions and communication in roommate conflicts. Communication Monographs, 47, 180-200. Doi:10.1080/03637758009376031

Sillars, A. L. (1995). Communication and family culture. In M. A. Fitzpatrick & A. L. Vangelisti (Eds.), Explaining family interactions (pp. 375-399). Thousand Oaks, CA: Sage.

Sternberg, R. J., & Soriano, L. J. (1984). Styles of conflict resolution. Journal of Personality and Social Psychology, 47(1), 115–126. Doi:10.1037/0022-3514.47.1.115

Van Doorn, M. D., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. (2007). Longitudinal transmission of conflict resolution styles from marital relationships to adolescent-parent relationships. Journal of Family Psychology, 21, 426–434. Doi:10.1037/0893-3200.21.3.426

Wrench, J. S., & Socha-McGee, D. (1999, May). The influence ofsaliency and family communication patterns on adolescent perceptions of adolescent and parent conflict management strategies. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, New York.

Yelsma, P. (1984). Functional conflict management in effective marital adjustment. Communication Quarterly, 32, 51-61. Doi:10.1080/01463378409369532

Kaynak Göster

APA Erdoğan, Ö. (2021). EVLİ ÇİFTLERİN ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLİ TERCİHLERİNDE KÖKEN AİLELERİNİN ROLÜ . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (3) , 1099-1122 . DOI: 10.16953/deusosbil.820489
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1302-3284
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

30.8b18.2b