BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ

Sosyal Kaynaşma giderek önem kazanan akademik bir inceleme alanı olarak son yıllarda devletler için de politik bir üst hedef hâline gelmiştir. Bireylerin ve toplumların refaha ulaşması için çeşitli argümanlar ile dengeli kalkınmayı tesis etmeyi öngören Sosyal Kaynaşma kavramı farklı perspektifler eşliğinde tartışılsa da üzerinde uzlaşılmış bir tanımı hâlen bulunmamaktadır. Uluslararası kurumların ve ulusal hükûmetlerin de ilgisini çeken kavram ulus üstü yapısı ile Avrupa Birliği’nin de önem verdiği bir hedef olmuştur. Kuruluş felsefesi, uzun yıllar süren savaşlar nedeniyle yoksullaşmış Avrupalıları ve bu savaşlar nedeniyle yıpranmış Avrupalı devletleri bir çatı altında toplayarak barışı ve gönenci sağlamak ve sürdürmek olan Avrupa Birliği, kıtaya barışı ve adil paylaşımı hâkim kılmayı hedeflemiştir. Öncelikle Avrupalılar arasında kaynaşmayı sağlayarak oluşturulmak istenen “Yurttaşlar Avrupası” süreci, yaşanan çeşitli krizler ve kültürel farklılıklar nedeniyle istenen seviyeye getirilememiştir. Son yıllarda hâkim olan küreselleşme rüzgârı ise sosyal kaynaşmanın giderek daha da zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma sosyal kaynaşma kavramını çeşitli yönleriyle incelerken, Avrupa Birliği’nin alana dair çabalarını, hedeflerini ve seviyesini de analiz etmektedir.

A SEEK FOR A BALANCE: SOCIAL COHESION AND THE EUROPEAN UNION REVIEW

Social cohesion is an academic field of study, which has gained importance especially in recent years. At the same time, it has also became a high politics issue for states too. The concept of Social Cohesion, which aims at balanced development with various arguments for the prosperity of individuals and society, has different approaches from many different perspectives. Therefore, there is no single definition accepted by everyone about the Social Cohesion. So, this concept, which attracts the attention of international institutions and national governments, has also become a goal of importance for the European Union with its supranational structure. The European Union's vision of founding is to bring together European and European states that have become impoverished due to years of wars under a common umbrella, to ensure peace and prosperity. Hereby, the eventual aim is to make peace and fair sharing dominate the continent. Primarily, the “Citizens' Europe” process, which was intended to be created by ensuring the fusion among Europeans, could not be brought to the desired level due to various crises and cultural differences. Subsequently the winds of globalization, which has prevailed in recent years, is making social cohesion more and more difficult. Based on this point, this study while examining the concept of social cohesion in various aspects, also analyzes the efforts, goals and current level of the European Union in the field.

Kaynakça

Akçay, B. (2007). Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriterler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 56(3), 11–53.

Akşahin, S. B. (2008). Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası, Yapısal Araçların Koordinasyonu ve Türkiye’nin Uyumu. Ankara.

Bekar, N. (2015). Avrupa: Bir Geçiş Süreci. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 14(1), 155–161.

Berger-Schmitt, R. (2000). Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement ( No: 14).EuReporting: Towards a European System of Social Reporting and Welfare Measurement, European System of Social Indicators (C. 14). Mannheim. doi:10.1007/s00376-007-1049-y

Berger-Schmitt, R. (2002). Considering Social Cohesion In Quality of Life Assessments: Concept and Measurement. Social Indicators Research, 58(1–3), 403–428. doi:10.1023/A:1015752320935

Bernard, P. (2000). Social Cohesion: A Dialectical Critique of a Quasi-Concept. Paper SRA-491. Ottawa. doi:10.1108/01437739710168454

Bird, G. ve Rowlands, D. (2003). Political Economy Influences Within the Life-Cycle of IMF Programmes. World Economy, 26(9), 1255–1278.

Can, E. ve Akdenizli Kocagül, D. (2008). Avrupa Birliği’nde Bölgesel Politikanın Gelişimi ve Yapısal Fonlar. Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1271234310r2790.Avrupa_Birligi_nde_Bolgesel_Politika_nin_Gelisimi_ve_Yapisal_Fonlar.pdf adresinden erişildi.

Çapanoğlu, S. (2010). Geçmişten Günümüze Lizbon Stratejisi ve 2020 İçin Yeni Bir Vizyon Işığında “AB 2020” Stratejisi ( No: 12). İstanbul. http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/gecmisten_gunumuze_lizbon_stratejisi_ve_2020_icin_yeni_bir_vizyon_isiginda_ab_2020_stratejisi.pdf adresinden erişildi.

Chan, J., To, H.-P. ve Chan, E. (2006). Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research. Social Indicators Research, 75(2), 273–302. doi:10.1007/s11205-005-2118-1

Delors, J. (1989). Report on Economic and Monetary Union in the European Community. Brussels. http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Report+on+economic+and+monetary+union+in+the+European+Community#0 adresinden erişildi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { deusosbil753856, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3284}, eissn = {1308-0911}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {419 - 453}, doi = {10.16953/deusosbil.753856}, title = {BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {Yavuz, Yiğit} }
APA Yavuz, Y . (2021). BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (1) , 419-453 . DOI: 10.16953/deusosbil.753856
MLA Yavuz, Y . "BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 419-453 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/issue/61095/753856>
Chicago Yavuz, Y . "BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 419-453
RIS TY - JOUR T1 - BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ AU - Yiğit Yavuz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.16953/deusosbil.753856 DO - 10.16953/deusosbil.753856 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 453 VL - 23 IS - 1 SN - 1302-3284-1308-0911 M3 - doi: 10.16953/deusosbil.753856 UR - https://doi.org/10.16953/deusosbil.753856 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ %A Yiğit Yavuz %T BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ %D 2021 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-3284-1308-0911 %V 23 %N 1 %R doi: 10.16953/deusosbil.753856 %U 10.16953/deusosbil.753856
ISNAD Yavuz, Yiğit . "BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 / 1 (Mart 2021): 419-453 . https://doi.org/10.16953/deusosbil.753856
AMA Yavuz Y . BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ. DEU Journal of GSSS. 2021; 23(1): 419-453.
Vancouver Yavuz Y . BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 23(1): 419-453.
IEEE Y. Yavuz , "BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 419-453, Mar. 2021, doi:10.16953/deusosbil.753856