Ufalanma farklılığından yararlanılarak Yozgat Ayrıdam linyitinin zenginleştirilebilirliğinin incelenmesi

Bu çalışmada, Yozgat Ayrıdam linyitinin ufalanma farklılığından yararlanılarak zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır. Çalışmalar hem kimyasal madde ilave edilmeksizin hem de ilave edilerek yapılmıştır. Kimyasal madde kullanılmadan önemli bir seçimlilik sağlanmazken, kimyasal maddelerle ($NH_3$, N-100), kısmen seçimlilik sağlanmıştır, En iyi bulgular 1000 g/ton N-100 ile sağlanmıştır. Sonuç olarak, öğütme+boyuta göre sınıflandırmayla Yozgat Ayndam linyitinin kısmen zenginleştirilebileceği ortaya konmuştur.

Investigation of concentration of Yozgat Ayrıdam lignite by using comminition difference

In this study, concentration of Yozgat Ayrıdam lignite by using differences in comminution rates has been investigated. The testwork has been carried out with and without addition of chemicals. No significant selectivity has been achieved without chemicals and partial selectivity could be obtained with the use of chemicals like $NH_3$, N-100. Best results were obtained with 1000 (g/ton) of N-100. As a result, Yozgat Ayrıdam lignite could be partially concentrated by grinding followed by sizing.

Kaynak Göster