TINAZTEPE YÖRESİ KAYAÇLARININ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Betonu oluşturan bileşenler arasında maliyeti en yüksek olan çimentodur. Bu sebeple, çimento miktarını azaltmak ve beton özelliklerini geliştirmek üzere çimento yerine çeşitli maddelerin kullanımı yoluna gidilmektedir. Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü civarındaki kayaçların belirli oranlarda çimento ve agrega yerine kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan deneyler deneyler çercevesinde, işlenebilirlik ve basınç dayanımı bakımından Tınaztepe yöresi kayaçlarının öğütülerek çimento yerine % 10'a kadar, agrega olarak ise doğal kum yerine % 100'e kadar kullanılabileceği görülmüştür

UTILIZATION OF TINAZTEPE REGION ROCKS IN CONSTRUCTION INDUSTRY

The most expensive component of concrete is cement. Due to this fact, different materials are used to reduce the amount of cement besides improving the properties of concrete.The possibilities of using Tınaztepe rocks in replacing cement by various amounts and utilization of this material in mortar production as fine aggregate was the main objective of this study. According to test results of this study, Tınaztepe rocks can be utilized by grinding in cement production up to 10% and they can be incorporated to mortar mixtures up to 100% as aggregate with respect to workability and compressive strength

Kaynakça

Baradan B, Yazıcı H. Beton, (Ed.) S. Aydın, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, No. 334, 2012,s. 825.

Erdoğan T. Beton, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayını, 2003, s.741.

Thomas MDA, Hooton D, Cail K, Smith BA, Wal JD, Kazanis KG. Field Trials of Concretes Produced with Portland Limestone Cement, Concrete International, Cilt. 32, 2010, s.35-41.

Kenai S, Soboyelo W, Soboyelo A. Some Engineering Properties of Limestone Concrete, Materials and Manufacturing Processes, Cilt. 19, No. 5, 2004, s.949-961.

Bonavetti V, Donza H, Menendez G, Cabrera O, Irassar EF. Limestone Filler Cement in Low W/C Concrete: A Rational Use of Energy, Cement and Concrete Research, Cilt. 33, No. 6, 2003, s.865-871.

Neville AM. Properties of Concrete, England: Pearson Edication Limited, 2000, s.844.

TS 12140. Çimento-Portland Kalkerli, Ankara:Türk Standartları Enstitüsü, 1997.

TS EN 197-1. Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Ankara:Türk Standartları Enstitüsü, 2002.

Matthews JD. Performance of Limestone Filler Cement Concrete, (Ed.) RK Dhir, MT Jones, Euro-cements, impact of ENV 197 on concrete construction, London: E&FN Spon, 1994, 113-147.

Dhir RK, Limbachiya MC, McCharthy MJ, Chaipanich A. Evaluation of Portland Limestone Cements for Use in Concrete Construction, Materials and Structures, Cilt. 40, No. 5, 2007, s.459-473.

Ranc R, Moranville-Regourd M, Cochet G, Chaudouard G. Durability of Cements with Fillers, ACI SP, Cilt. 126, 1991, s.1239-1258.

Zelic J, Krstulovic R, Tkalcec E, Krolo P. The Properties of Portland Cement- Limestone-Silica Fume Mortars, Cement and Concrete Research, Cilt. 30, No. 1, 2000, s.145-152.

Pera J, Husson S, Guilhot B. Influence of Finely Ground Limestone on Cement Hydration, Cement and Concrete Composites, Cilt. 21, No. 2, 1999, s.99-105.

Vuk T, Tinta V, Gabrovsek R, Kaucic V. The Effects of Limestone Addition, Clinker Type and Fineness on Properties of Portland Cement, Cement and Concrete Research, Cilt. 31, No. 1, 2001, s.135-139.

Lothenbach B, Le Saout G, Gallucci E, Scrivener K. Influence of Limestone on the Hydration of Portland Cements, Cement and Concrete Research, Cilt. 38, No. 6, 2008, s.848-860.

Voglis N, Kakali G, Chaniotakis E, Tsivilis S. Portland-Limestone Cements: Their Properties and Hydration Compared to Those of Other Composite Cements, Cement and Concrete Composites, Cilt. 27, No. 2, 2005, s.191-196.

Tsivilis S, Batis G, Chaniotakis E, Grigoriadis Gr, Theodossis D. Properties and Behavior of Limestone Cement Concrete and Mortar, Cement and Concrete Research, Cilt. 30, No. 10, 2000, s.1679-1683.

Ramachandran VS. Concrete Admixtures Handbook: Properties, Science and Technology, New Jersey: Noyes Publications, 1984, s.626.

Zielinska E. The influence of calcium carbonate on the hydration process in some Portland cement constituents (3Ca.Al2O3 and 4CaO.Al2O3.Fe2O3), Prace Instytutu Technologii Organizacji Produkchi Budowlanej, No.3, Warsaw Technical University, 1972.

Lollini F, Redaelli E, Bertolini L. Effects of Portland Cement Replacement with Limestone on the Properties of Hardened Concrete, Cement and Concrete Composites, Cilt. 46, 2014, s.32-40.

İnan SG. Kalker ve Klinker Özeliklerinin Kalkerli Çimento Özeliklerine Etkisi, Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2007, s.156.

Tosun K, Felekoğlu B, Baradan B, Altun İA. Portland Kalkerli Çimento Bölüm I- Çimentoların Hazırlanması, İMO Teknik Dergi, Yazı. 309, 2009, s.4717-4736.

Tosun K, Felekoğlu B, Baradan B, Altun İA. Portland Kalkerli Çimento Bölüm II-Sülfat Dayanıklılığı, İMO Teknik Dergi, Yazı. 310, 2009, s.4737-4757.

Correns CW. Einführung in die Mineralogie, Berlin:Springer, 1968, s.458.

Atik A, Uzun N, Yılmaz Ö. Buca ilçesi Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, İzmir, 2004.

ASTM C311-11a. Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete,USA: American Society for Testing and Materials, 2011. ÖZGEÇMİŞ/CV

Serdar AYDIN; Doç. Dr. (Assoc. Prof.)

yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini 2004 ve 2010 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü'nden aldı. 2001 - 2014 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde

araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2014 yılından beri aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel

çalışma alanları: yüksek sıcaklığa dirençli çimentolu kompozitler, yüksek ve ultra yüksek dayanımlı çimentolu

kompozitler, lif donatılı kompozitler ve alkalilerle aktive edilmiş bağlayıcılardır.

He graduated from Civil Engineering Department of Dokuz Eylül University and got B.S. degree in 2001. He

Kaynak Göster