TIG kaynak yöntemiyle birleştirilmiş 2024 aluminyum alaşımının kaynak bölgesinin çökelme sertleşmesi bakımından incelenmesi

Bu çalışmada levha şeklinde üretilmiş olan 2024 alüminyum işlem alaşırnı 60°'Iik V kaynak ağzı açılarak TIG kaynak yöntemi ile argon gazı altında ER4043 elektrot kullanılarak birleştirilmiştir. Kaynaklanmış örnekler 492$\pm$3 °C'de çözeltiye alınmış ve oda sıcaklığında su verilmiştir, daha sonra bir kısmı doğal yaşlandırılırken bir kısmı da 125 °C'de 22 saat ve 190 °C'de 8.5 saat yapay yaşlandırılmıştır. Kaynaklı örnekler çekme ve çentik darbe deneylerine tabi tutulmuştur. Kaynaklı bölgenin mikrosertliği ölçülüp içyapısı incelenmiştir.

An investigation on the precipitation hardening of TIG welded 2024 aluminum alloy

In this study, 2024 aluminum wrought alloy manufactured in the form of plates has been „welded with TIG welding method under protecting argon gas by using ER4043 electrode as filler metal The welding geometry is with off groove type. The specimens were solution heat-treated under 492$\pm$3 °C and quenched in water at room temperature. Then, they were aged naturally and artificially. Artificial aging was, performed at 125 °C for 22 hours and at 190 °C for 8,5 hours. Natural aging was performed at room temperature for one week. All welding specimens were subjected to tension and Charpy tests. Microhardness and microstructure of the welded specimens were determined.

Kaynak Göster