Tehlikeli Atık Yakma Tesislerinin Duruş Periyodunda Gaz Akışı PCDD/F Emisyonları: İZAYDAŞ İçin Bir Araştırma

Bu çalışmada, Türkiye'nin ilk tehlikeli atık yakma tesisi olan İZAYDAŞ'ın bir duruş periyodundaki PCDD/Fs emisyonları incelenmiştir. Bu amaçla, tesisin bir duruş periyodunun 3 farklı sıcaklık rejimi için atık gaz akımından alınan numuneler gaz ve partikül faz konsantrasyonları için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Örneklemeler, her bir sıcaklık rejimi için boiler çıkışı, elektrostatik filtre çıkışı, yıkayıcı çıkışı ve aktif karbon ünitesi çıkışı olmak üzere 4 farklı noktada gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, duruş periyodundaki emisyon davranışlarının yalnızca normal işletim periyodu değil işletmeye alma periyotlarındaki davranışlardan da önemli oranda farklı olabildiğini işaret etmektedir. Özetle, tesisin farklı işletim koşullarında farklı yönetim stratejileri uygulamak yöneticiler için bir zorunluluk olarak görünmektedir.

PCDD/F Emissions of Gas Stream at Shutdown Period of Hazardous Waste Incinerators: A Case Study for IZAYDAS

In this study, it was investigated that PCDD/Fs emissions of a shutdown period of the IZAYDAŞ which is the first hazardous waste incinerator of Turkey. For this purpose, the samples of the waste gas stream obtained in three different temperatures of a shutdown period of the facility were analyzed for the gas and the particulate phase concentrations separately. Samplings were obtained from four different points like boiler outlet, electrostatic filter outlet, scrubber outlet, and activated carbon bed outlet, for every temperature regimes. The findings indicated that the emission characteristics of the shutdown periods of the facility could be different from not only the characteristics of the normal operations but also the startup periods of the same facility. In conclusion, to perform different management strategies for different operation conditions of the facility seems like an obligation for the managers.

Kaynakça

[1] Wu, J.L., Lin, T.C., Wang, L.C., Chang-Chien, G.P. 2014. Memory Effects Dibenzo-p-dioxin Emissions in A Laboratory Waste Incinerator, Aerosol and Air Quality Research, Cilt. 14, s.1168- 78.

[2] Chao, H.R., Wang, S.L., Lin, L.Y., Lee, W.J., Päpke, O. 2007. Placental Transfer of Polychlorinated Dibenzo-pdioxins, Dibenzofurans, and Biphenyls in Taiwanese Mothers in Relation to Menstrual Cycle Characteristics, Food and Chemical Toxicology, Cilt. 45(2), s.259-265.

[3] Cunliffe, A.M., Williams, P.T. 2009. De-novo Formation of Dioxins and Furans and the Memory Effect in Waste Incineration Flue Gases, Waste Management, Cilt. 29, s.739-748.

[4] Olie, K., Vermeulen, P.L., Hutzinger, O. 1977. Chlorodibenzo-p-dioxins and Chlorodibenzofurans Are Trace Components of Fly Ash and Flue Gas of Some Municipal Incinerators in the Netherlands, Chemosphere, Cilt. 6, s.455-459.

[5] Wang, H.C., Hwang, J.F., Chi, K.H., Chang, M.B. 2007. Formation and Removal of PCDD/Fs in a Municipal Waste Incinerator During Different Operating Periods, Chemosphere, Cilt. 67, s.177-184.

[6] Tejima, H., Nishigaki, M., Fujita, Y., Matsumoto, A., Takeda, N., Takaoka, M. 2007. Characteristics of Dioxin Emissions at Startup and Shutdown of MSW Incinerators, Chemosphere, Cilt. 66, s.1123-1130.

[7] Neuer-Etscheidt, K., Orasche, J., Nordsieck, H., Streibel, T., Zimmermann, R., Kettrup, A. 2007. Changes in PCDD/PCDF Formation Processes During Instationary Phases of Combustor Operation-Exemplified by the Use of Cl4DD Isomer Patterns, Chemosphere, Cilt. 67, s.205-216.

[8] Everaert, K., Baeyens, J. 2002. The Formation and Emission of Dioxins in Large Scale Thermal Processes, Chemosphere, Cilt. 46, s. 439-448.

[9] Stanmore, B. 2004. The Formation of Dioxins in Combustion Systems, Combustion and Flame, Cilt. 136, s.398-427.

[10] Sam-Cwan, K., Hwan, J.S., Il-Rok, J., Ki-Hun, K., Myung-Hee, K., JaeHyung, K., Jun-Heung, Y., SeungJin, K., Jae-Cheon, Y., Dong-Hee, J. 2001. Removal Efficiencies of PCDDs/PCDFs by Air Pollution Control Devices in Municipal Solid Waste Incinerators, Chemosphere, Cilt. 43, s.773-776.

[11] Chang, M.B., Chi, K.H., ChangChien, G.P. 2004. Evaluation of PCDD/F Congener Distributions in MWI Flue Gas Treated with SCR Catalysts, Chemosphere, Cilt. 55, s.1457-1467.

[12] Giugliano, M., Cernuschi, S., Grosso, M., Miglio, R., Aloigi, E. 2002. PCDD/F Mass Balance in the Flue Gas Cleaning Units of a MSW Incineration Plant, Chemosphere, Cilt. 46, s.1321- 1328.

[13] Weber, R., Sakurai, T., Ueno, S., Nishino, J. 2002. Correlation of PCDD/PCDF and CO Values in a MSW Incinerator--Indication of Memory Effects in the High Temperature/Cooling Section, Chemosphere, Cilt. 49, s.127-134.

[14] Gullett, B.K., Touati, A., Lee, C.W. 2000. Formation of Chlorinated Dioxins and Furans in a Hazardous-Waste-Firing Industrial Boiler, Environmental science & technology, Cilt. 34, s.2069-2074.

[15] Löthgren, C.J., Van Bavel, B. 2005. Dioxin Emissions After Installation of a Polishing Wet Scrubber in a Hazardous Waste Incineration Facility, Chemosphere, Cilt. 61, s.405-412.

[16] Chang, M.B., Lin, J.J., Chang, S.H. 2002. Characterization of PCDD/F Emissions from Two Municipal Solid Waste Incinerators in Taiwan, Atmospheric Environment, Cilt. 36, s. 279-286.

[17] Li, H.W., Wang, L.C., Chen, C.C., Yang, X.Y., Chang-Chien, G.P., Wu, E.M.Y. 2011. Influence of Memory Effect Caused by Aged Bag Filters on the Stack PCDD/F Emissions, Journal of Hazardous Materials, Cilt. 185, s.1148-1155.

[18] Chi, K.H., Chang, S.H., Huang, C.H., Huang, H.C., Chang, M.B. 2006. Partitioning and Removal of Dioxin-like Congeners in Flue Gases Treated with Activated Carbon Adsorption, Chemosphere, Cilt. 64, s.1489- 1498.

[19] Karademir, A., Korucu, M.K. 2013. Assessment of Emissions and Removal of PCDD/Fs at Start-Up Periods in a Hazardous Waste Incinerator, Journal of the Air & Waste Management Association, Cilt. 63, s.788-795.

[20] Korucu, M.K., Karademir, A. 2015. An Evaluation of PCDD/Fs Mass Flux from a Hazardous Waste Incinerator: The Need for a Reasonable Start-up Procedure, Combustion Science and Technology, Cilt. 187, s.458-468.

[21] Bakoglu, M., Karademir, A., Ayberk, S. 2003. Partitioning Characteristics of Targeted Heavy Metals in IZAYDAS Hazardous Waste Incinerator, Journal of Hazardous Materials, Cilt. 99, s.89-105.

[22] Karademir, A., Bakoglu, M., Ayberk, S. 2003. PCDD/F Removal Efficiencies of Electrostatic Precipitator and Wet Scrubbers in IZAYDAS Hazardous Waste Incinerator, Fresenius Environmental Bulletin, Cilt. 12, s.1228-1232.

[23] Chi, K.H., Chang, M.B., ChangChien, G.P., Lin, C. 2005. Characteristics of PCDD/F Congener Distributions in Gas/Particulate Phases and Emissions from Two Municipal Solid Waste Incinerators in Taiwan, Science of the Total Environment, Cilt. 347, s.148- 162.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-9304
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1999

4.6b 2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin Yapay İşbirlikçi Algoritması ile Çözümü

Mert Sinan TURGUT, GÜLESER KALAYCI DEMİR

Mikrodalga Kurutmanın Kaolen Numunesinin Bilyalı Değirmendeki Özgül Kırılma Hızını Artırıcı Etkisi

SELÇUK SAMANLI, ÖZCAN ÖNEY, Kamil GEVEZE

Yüzme Havuzlarında Karbon Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu

B İlker HARMAN, Ertaç TANAÇAN, MESUT GENİŞOĞLU, Ş. Şule KAPLAN, NURAY ATEŞ, Nevzat Ö. YİĞİT, TUĞBA SARDOHAN KÖSEOĞLU, Amer A.S. KANAN

Demodülasyon Algoritmaları için En İyilenmiş Windows İşletim Sistemi Uygulamaları

Alparslan FİŞNE

Değişik Deşarj Oranlarında Zarf Batarya Hücresinin Isıl İncelemesi

GAMZE GEDİZ İLİŞ

İstanbul'un Kentsel Dönüşümü için Üretilen Binaların Deprem Güvenliklerinin Araştırılması

Ahmet AKYILDIZ TUĞRUL, KONURALP GİRGİN

GPS Mesajlarının Nesneye Yönelik Yazılım Tasarım Prensiplerinden Genişlemeye Açık, Değişikliğe Kapalı Prensibine Göre Ele Alınması

Mehmet Mustafa GÜRSUL, Muhammed Ali ASAN, Tahsin Alp YANAR

Effectiveness of Steam Curing on Repairing Early Age Mortar Damages

HÜSEYİN YİĞİTER

Çok Atlamalı İletim İçeren Bir Telsiz Duyarga Ağında Hedef Takibi için Uyarlı Duyarga Nicemleme Eşiklerinin Çok lı Eniyileme ile Belirlenmesi

ENGİN MAŞAZADE, Abdulkadir KÖSE

Geniş Bantlı Akım Algılayıcı için Gerekli Aktif Entegratör Devresi Tasarım ve Gerçeklemesi

Buket AZİZOĞLU TURAN, Haldun KARACA