Gömülü Sistem Üzerinde Uygulanan İkili Yedekleme Yöntemi ile Aksaklığa Dayanıklı Yazılım Mimarisi

Bu bildiride e-Fatura işlenmesinden sorumlu DIARIST gömülü sistem cihazı üzerinde gerçekleştirilen, ikili yedekleme yöntemi anlatılmaktadır. DIARIST cihazı kullanıcı tarafında bulunan, eFaturaların işlenmesini, saklanması, yazıcıya aktarılmasını ve sunucu ile haberleşerek yedeklenmesini sağlayan özelleşmiş bir gömülü sistemdir. DIARIST sistemi vergi süreçlerini doğrudan etkilediği için kesintisiz ve hatasız hizmet vermesi gerekmektedir. Kesintisiz ve hatasız hizmet verebilmesi için, sistem üzerinde ikili yedekleme yazılım mimarisi ve uygulaması gerçeklenmiştir

Fault Tolerant Software Architecture Applied on Embedded System Using Dual Modular Redundancy

In this paper, DIARIST embedded system, which is responsible for e-Invoice processing, is investigated by using dual modular redundancy (DMR) for fault tolerance. DIARIST device is a customized embedded platform that resides on the user side, is responsible for the processing of e-invoices, manages of the storage, communicates with the remote server, prints invoices on the local site. Since the DIARIST system affects the tax flow, it must give a continuous and flawless service. In order to provide uninterrupted and error-free service, DMR and corresponding software architecture are implemented on the system.

Kaynakça

[1]S. Bayar, M. G. Ülkar, A. Şen, "Kullanıcı Tarafında E-Belge Oluşturma ve Yazdırma Yazılım Deneyimleri", 9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'15), İzmir, Türkiye, Eylül 2015.

[2]V. Petrovic, G. Schoof, Z. Stamenkovic, "Fault-tolerant TMR and DMR Circuits with Latchup Protection Switches", Microelectronics Reliability, Ağustos2014.

[3]V. Petrovic, M. Ilic, G. Schoof, Z. Stamenkovic, "DesignMethodology for Fault Tolerant ASICs", 15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Microelectronics Reliability Cilt54, no.8 Nisan2012.

[4]R.E. Lyons, W. Vanderkulk, "The Use of Triple-Modular Redundancy to Improve Computer Reliability", in IBM Journal of Research and Development , Cilt.6, no.2, ss.200-209, April 1962.

[5]S. Habinc, "Functional Triple Modular Redundancy (FTMR). VHDL Design Methodology for Redundancy in Combinatorial and Sequential Logic.", Gaisler Research, Design and Assessment Report, 2002.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-9304
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1999

4.6b 2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tehlikeli Atık Yakma Tesislerinin Duruş Periyodunda Gaz Akışı PCDD/F Emisyonları: İZAYDAŞ İçin Bir Araştırma

MAHMUT KEMAL KORUCU

GPS Mesajlarının Nesneye Yönelik Yazılım Tasarım Prensiplerinden Genişlemeye Açık, Değişikliğe Kapalı Prensibine Göre Ele Alınması

Mehmet Mustafa GÜRSUL, Muhammed Ali ASAN, Tahsin Alp YANAR

Mg Eş-Katkılı Zn0.95Li0.05O Nanoparçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu

SEVİM DEMİRÖZÜ ŞENOL

Gömülü Sistem Üzerinde Uygulanan İkili Yedekleme Yöntemi ile Aksaklığa Dayanıklı Yazılım Mimarisi

Murat Cihan SORKUN, SALİH BAYAR

Havacılık Sektöründe Bakım Kolaylığı için Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Uygulamaları

SERKAN ALTUNTAŞ, TÜRKAY DERELİ, MUSTAFA KEMAL YILMAZ, Bilgen ERTÜRK, Ahmet DEMİRBAŞ

Demodülasyon Algoritmaları için En İyilenmiş Windows İşletim Sistemi Uygulamaları

Alparslan FİŞNE

Son Kullanıcı Geliştirme için Otomatik Kod Üretim Aracının Tasarımı ve Gerçeklenmesi

AKHAN AKBULUT, FATMA PATLAR AKBULUT, Hakan KÖSEOKUR, Çağatay ÇATAL

Mikrodalga Kurutmanın Kaolen Numunesinin Bilyalı Değirmendeki Özgül Kırılma Hızını Artırıcı Etkisi

SELÇUK SAMANLI, ÖZCAN ÖNEY, Kamil GEVEZE

Killi Kırmataş ve Killi Doğal Çakılların Kayma Mukavemeti Davranışlarının Büyük Ölçekli Direk Kesme Deneyleriyle İncelemesi

HASAN FIRAT PULAT

Investigation of Single Section Part Fabrication in Shipbuilding by Utilizing Simulation Environment

MURAT ÖZKÖK