Glukozla beslenen kesikli reaktörlerde organik yüklemenin kalıcı ürün oluşumuna etkisi

Aktif çamur sistemi oksijenli ortamda organik maddelerin giderimini amaçlayan bir proses olup,bu sistemlerin tasarımında göz önüne alınması gereken pekçok parametre bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi başlangıç substrat konsantrasyonu (So) ile başlangıç mikroorganizma konsantrasyonu(Xo) arasındaki So/Xo oranıdır. Mikroorganizmalar bir taraftan organik maddeleri biyolojik olarak ayrıştırırken, bir taraftan da ortamda ayrıştırılamayan (inert) yeni ürünler oluşturur. Bu çalışmada, aktif çamur sistemlerinde farklı So/Xo oranlarında çözünmüş kalıcı ürün oluşumu deneysel çalışmalar yardımıyla incelenmiş, ürün oluşumuna bağlı olarak inert ürün ($S_R$) konsantrasyonu için bir matematik model geliştirilmiştir.

Kaynak Göster