KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI

Marka ürünün ayrılmaz bir parçası olarak algılanmaktadır. Bu yüzden tüketiciler satın alma kararlarında markaya oldukça fazla önem verirler. Ürünün kullanım faydası yanında sembolik faydası da tüketiciyi etkiler. Bu etkilenme tüketicileri markaları insani özelliklere benzer şekilde algılamaya yönlendirir. Nitekim bugün pek çok markanın marka kişiliğinden söz edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, iki kola markasının marka kişilik özelliklerinin nasıl algılandığını belirlemektir. Coca Cola ve Cola Turka markalarının üniversite öğrencileri tarafından farklı kişilik özelliklerinde algılandığı anlaşılmıştır. Marka kişilik algılamalarının cinsiyet, tercih edilen marka, ürün kullanma sıklığı ve aylık gelir düzeyine göre de bazı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI

Marka ürünün ayrılmaz bir parçası olarak algılanmaktadır. Bu yüzden tüketiciler satın alma kararlarında markaya oldukça fazla önem verirler. Ürünün kullanım faydası yanında sembolik faydası da tüketiciyi etkiler. Bu etkilenme tüketicileri markaları insani özelliklere benzer şekilde algılamaya yönlendirir. Nitekim bugün pek çok markanın marka kişiliğinden söz edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, iki kola markasının marka kişilik özelliklerinin nasıl algılandığını belirlemektir. Coca Cola ve Cola Turka markalarının üniversite öğrencileri tarafından farklı kişilik özelliklerinde algılandığı anlaşılmıştır. Marka kişilik algılamalarının cinsiyet, tercih edilen marka, ürün kullanma sıklığı ve aylık gelir düzeyine göre de bazı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Aaker, J.L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34 (3), 347-356.

Akdeniz Ar, A. (2003). Markaya Kişilik Kazandıran Marka İsmi Yaratma Stratejisi. Pazarlama Dünyası, 17 (5), 16-22.

Austin, J.R., Judy A.S., Mattila A.S. (2003). A Re-examination of the Generalizability of the Aaker Brand Personality Measurement Framework. Journal of Strategic Marketing, 11 (2), 77-92.

Barış, G. ve Yazıcı B. (2003). Markanın Duygusal Boyutu: Tüketicilerin Kalbine Dokunmak. Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2 (6), 51-60.

Burnaz, Ş. ve Esgin N. (2003). Marka Yayma Yoluyla Pazara Sunulan Yeni Ürünlerin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi. Pazarlama Dünyası, 17 (5), 23-30.

Dedeoğlu, A.Ö., Ventura, K. ve Savaşçı, İ. (2005). Consumer Ethnocentrism Portrayed in the Advertisings and Meanings Actualized by Consumers: A Case of Turkey. Young-Won Ha and Youjae Yi (Ed.) Asia-Pacific Advances in Consumer Research, Vol. 6, 274-280.

Gazlı Meşrubat (2004 Aralık). Capital, 12/12, 60.

McCracken, G. (1989). Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process. Journal of Consumer Research, 16 (3), 310-321.

Moser, M. (2003). Marka Yaratmanın Beş Adımı. (İ. Berna Kalınyazgan, Çev.). İstanbul: MediaCat Kitapları.

Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama - Tüketim ve Tüketici. İstanbul: MediaCat Kitapları.

Solomon, M.R. (2002). Consumer Behavior – Buying, Having and Being. Fifth Ed. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.

Tığlı, M. (2003). Marka Kişiliği. Öneri, 5 (20), 67-72.

Ürün Sunumunda Fark Yaratanlar (2004, Aralık). Capital, 12/1, 88-92.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ifede62879, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {6}, pages = {15 - 31}, doi = {}, title = {KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI}, key = {cite}, author = {Torlak, Ömer and Uzkurt, Cevahir} }
APA Torlak, Ö , Uzkurt, C . (2005). KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 15-31 .
MLA Torlak, Ö , Uzkurt, C . "KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI" . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 6 (2005 ): 15-31 <
Chicago Torlak, Ö , Uzkurt, C . "KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 6 (2005 ): 15-31
RIS TY - JOUR T1 - KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI AU - Ömer Torlak , Cevahir Uzkurt Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 31 VL - 6 IS - 2 SN - 1303-0027- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI %A Ömer Torlak , Cevahir Uzkurt %T KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI %D 2005 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Torlak, Ömer , Uzkurt, Cevahir . "KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Haziran 2005): 15-31 .
AMA Torlak Ö , Uzkurt C . KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2005; 6(2): 15-31.
Vancouver Torlak Ö , Uzkurt C . KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2005; 6(2): 15-31.
IEEE Ö. Torlak ve C. Uzkurt , "KOLA MARKASI KİŞİLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 15-31, Haz. 2005