ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK

Bu çalışmanın amacı Meyer ve diğerleri tarafından (1993) geliştirilmiş olan üç boyutlu mesleki bağlılık ölçeğinin Türkiye bağlamında güvenilir ve geçerli bir araç olup-olmadığını incelemektir. Bu amaçla bir dizi prosedür izlenerek bir saha çalışması yürütülmüştür. Bir kamu üniversite hastanesinde görev yapan 425 hemşireden veri toplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin duygusal, devamlılık ve normatif olmak üzere üç boyuta ayrıştığını göstermektedir. Çalışmada her bir boyuta ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bu kapsamda mesleki devamlılık bağlılık boyutu için iç tutarlılık katsayısının düşük (Cronbach alfa katsayısı=0,27) ve ölçeği oluşturan maddeler arası korelasyonun zayıf olduğu tespit edilmiştir. Bundan başka, keşfedici faktör analizi sonuçları da duygusal, normatif ve devamlılık bağlılığı boyutlarında bazı ifadelerin net bir şekilde ilgili faktöre yüklenmediklerini ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına ilişkin kısıtlar ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır

TESTING THREE DIMENTIONAL OCCUPATIONAL COMMITMENT SCALE ON TURKISH SAMPLE: AN EMPIRICAL INVESTIGATION

This study attempts to examine if the three dimensional occupational commitment scale developed by Meyer et al. (1993) is a reliable and valid measure in the Turkish context. Using a combination of methodological procedures, this measure was tested by conducting a field study. Data was obtained from 425 nurses in a public university hospital. Confirmatory factor analysis revealed that the three component measures (affective, continuous and normative) occupational commitment were distinguishable from one another. Reliability and validity data for affective, continuous and normative occupational measures were reported. Item analysis of the continuous occupational commitment scale yielded a Cronbach’s alpha of 0.27, indicating low inter-item correlation. In addition, exploratory factor analysis results suggest that some items questioning affective, normative and continuous occupational commitment were not clearly loaded on one factor. Research implications and suggestions for future research were also discussed

Kaynakça

Alutto, J.A., Hrebiniak, L.G. & Alonso, R.C. (1973). On Operationalizing the Concept of Commitment. Social Forces, 51(4), 448-454.

Aranya, N. & Ferris, K.R. (1984). A Reexamination of Accountants OrganizationalProfessional Conflict. The Accounting Review, 59, 1-15.

Baysal, A.C. & Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve Örgütte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28(1), 7-15.

Becker, H. (1960). Notes on the Concept of Commitment. The American Journal of Sociology, 66(1), 32-40.

Becker, T.E. & Billings, R.S. (1993). Profiles of Commitment: An Empirical Test. Journal of Organizational Behavior, 14(2), 177-190.

Becker, T.E. (1992). Foci and Bases of Commitment, Are They Distinction Worth Making. Academy of Management Journal, 35(1), 232-244.

Bedeian, A.G. (2002). Issues in the Dimensional Structure of Career Entrenchment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(2), 247-250.

Blau, G. & Lunz, M. (1998). Testing the Incremental Effect of Professional Commitment on Intent to Leave One’s Professional beyond the Effects of External, Personal and Work-Related Variables. Journal of Vocational Behavior, 52, 260-269.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ifede268228, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {10}, pages = {35 - 54}, doi = {}, title = {ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK}, key = {cite}, author = {Tak, Bilçin and Çi̇ftçi̇oğlu, B Aydem Aydemir} }
APA Tak, B , Çi̇ftçi̇oğlu, B . (2009). ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 35-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ifede/issue/25426/268228
MLA Tak, B , Çi̇ftçi̇oğlu, B . "ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK" . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 35-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ifede/issue/25426/268228>
Chicago Tak, B , Çi̇ftçi̇oğlu, B . "ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 35-54
RIS TY - JOUR T1 - ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK AU - Bilçin Tak , B Aydem Aydemir Çi̇ftçi̇oğlu Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 54 VL - 10 IS - 1 SN - 1303-0027- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK %A Bilçin Tak , B Aydem Aydemir Çi̇ftçi̇oğlu %T ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK %D 2009 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Tak, Bilçin , Çi̇ftçi̇oğlu, B Aydem Aydemir . "ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 10 / 1 (Aralık 2009): 35-54 .
AMA Tak B , Çi̇ftçi̇oğlu B . ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2009; 10(1): 35-54.
Vancouver Tak B , Çi̇ftçi̇oğlu B . ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2009; 10(1): 35-54.
IEEE B. Tak ve B. Çi̇ftçi̇oğlu , "ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 35-54, Ara. 2009