Üniversite-Okul İşbirliği Proje Modeli-II:Matematik Öğretmen Adaylarının İzlenimleri

Okullarda gerçekleştirilecek yeniliklerden biri, bilişim teknolojisi (BiTe)'nin matematik öğrenme ve öğretme etkinliklerinde kullanılmasıdır. Ancak, bu öneri sıradan bir iş olmayıp çok yönlü incelemin, kurumlar ve kuruluşlar arasında güçlü işbirliği gerektiren etkinlik alanıdır. Bu bağlamda, incelememizin ilk kısmında üniversite-okul işbirliği proje modeli, modeli oluşturan öğeler ve eğitim sürecinde kullanılabilecek elde taşınabilir araçlardan, açıkçası hesap makinesi (HeMa) desteldi/yardımlı matematik eğitimi/öğretimi konusuyla ilgili öğretim materyalleri tanıtılmıştı Bir durum incelemesi olarak ele alınan bu çalışmada önce genel amaç, beklentiler ve çalışma gruplarının görevleri kısaca açıklanmakta. Daha sonra, bir grup oluşturan matematik öğretmen adaylarının "Matematik liğretiminde hesap makinesi (HeMa)'den yararlanmaları ve etkin kullanma" konusunda uygulama okullarındaki denemeleri, düşünceleri, geliştirdilderi etkinliklerde edindikleri deneyimler betimlenmekte; aynca geliştinlikleri öğretim matetyallerinden bazı örnelderin özellikleri tatutdmaktadır. Genelde, ODTÜ'deki matematik öğretmen adaylarının hesap makinesi destekli/ yardımlı matematik eğitimi/öğretimi (HeMaDME) konusunda izlenim son derecede olumlu olup oluşan yankılar tartışmaya değer öğeler içermektedir.

One of the innovations which can be realized in the schools is the use of information and communication technology (ICT) for the teaching and learning of mathematics. However, this proposal is not a simple task but it is an area where there should be many investigations and strong co-operations between institutions and organizations. In this context, a model for the university and school co-operation, its components and very futures of some instructional materials, which can be used for held-hand technology, namely calculator-based/supported mathematics instruction, were prescribed in the first pan of our study [ The present investigation is a case study in which general aims, certain expectations and some tasks of working groups (partners) are explained very briefly. Furthermore, a group prospective mathematics teachers' views and their experiences on the use of calculators in teaching of mathematics in certain teaching practices school are prescribed, and some properties of samples of instructional materials are explained. The impressions of the prospective mathematics teachers on the calculator-supporteWassisted mathematics educationfınstruction at METU are rather positive, and their reflections consist of certain elements which are to be discussed.

Kaynak Göster

APA Ersoy, Y . (2006). Üniversite-Okul İşbirliği Proje Modeli-II:Matematik Öğretmen Adaylarının İzlenimleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268443