Üniversite Danışmanlığında Akran Desteği: Bir Bölüm Akranlığı Projesi Uygulaması

Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerine yeni yaşamlarına uyumda bölüm öğrencilerinin desteğini sağlamayı hedefleyen pilot çapında bir akran rehberliği projesinin uygulamasını özetlemektedir. Seçmeli ders çerçevesinde yürütülmekte olan uygulama danışmanlık kültürünün tüm yerleşkeye yayılmasını, öğrencilere olumlu sosyal katkıda bulunma olanağının, dayanışma ve yardımlaşma ve kendi kendine yardım yollarının önünün açılmasını hedeflemektedir.

Peer Support In University Counseling: An Implementation Of Department Peers Project

This study summarizes a pilot implementation of a peer guidance project targeting to provide department peer support for adjustment of Boğaziçi University Preparatory School students into their new lives. Implementation is being conducted within an elective course framework targeting to spread counseling culture into the campus, to offer opportunities where students can make positive social contribution, and open ways of cooperation, helping each other and themselves.

Kaynak Göster

APA Kaymak, D . (2008). Üniversite Danışmanlığında Akran Desteği: Bir Bölüm Akranlığı Projesi Uygulaması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268262