Toni Morrison'dan Sevgiye Gassetvari Bir Bakış

Toni Morrison'nın son çıkan romanı 'Aşk' ta iki kadın karakterin aslında kendileri için yaşamsal bir önemi olan dostluklarını ikinci plana atarak önceliği erkeklerle olan birlikteliklerine vermeleri anlatılmaktadır. Florida'da siyahlara ait bir tatil beldesinin sahibi olan Bill Cosey'ye odaklanan romanda onu baba, sevgili, koca, arkadaş ve evlat olarak seven insanlar vardır ama bu sevgi çeşitlerinin hiçbiri Heed ve Christine'nin dostluk sevgisi kadar derin ve güçlü değildir. Her ikisi de aynı adamı sevdikleri için sekteye uğrayan dostlukları uzun bir aradan sonra tekrar canlanır. Heed'in beklenmedik ölümünden önceki gece bu iki dost birbirlerine duydukları sevgiyi açıklar ve deneyimledikleri diğer sevgi türleriyle karşılaştırırlar. Morrison'nın sevgiyi tarif edişi İspanyol filozof Jose Ortega Y.Gasset'ninkiyle örtüşmektedir. Morrison ve Gasset'nin bahsini ettiği sevgide kişi sevdiği nesneyle ebediyen bütünleşmiş gibidir.

In her last novel `Love', Toni Morrison questions the primacy of men in women's lives by creating two women friends, who consider their friendship a secondary relationship, which is in fact vital to their survival. The novel focuses on Bill .Cosey, the owner of the holiday resort for black people in Florida. The people around him love him as a father, lover, husband, friend or son, however, among these kinds of love none is as strong and deep as Heed and Christine's. Their friendship grows after a long period of stalling because both share the love of the same man. It is only during their reunion just before Heed's unexpected death that they confess their love for each other and compare it with the other kinds of love they experienced and which failed to last. Morrison's description of love between friends resembles to the Spanish philosopher Jose Ortega Y.Gasset's ideas on love. In true love Morrison and Gasset portray, we feel we are eternally unified with the object we love.
Keywords:

Friendship, Love Unify,

Kaynak Göster

APA Apaydın, A . (2006). Toni Morrison'dan Sevgiye Gassetvari Bir Bakış . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268434