The Use of Submarine and See-Saw Models in Teaching of Oxidation-Reduction Reactions

J. S. Brunner ve D. Ausubel Fen bilimleri eğitimi alanında önemli katkılar sağlayan psikologlardır. Çalışmada sözlü öğretim bu psikologların prensiplerine göre geliştirildi. Redoks konusu üzerinde çalışıldı ve örnek konu senaryolaştırıldı. İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları denizaltı ve tahterevalli modelleri ile öğretildi. Sonuçlar, deneysel grubun (A) kontrol grubundan (B) önemli ölçüde daha başarılı olduğunu gösterdi.

J.S.Brunner and D.Ausubel were psychologists, who provided important contributions in the fıeld of science education. In this study, a verbal teaching was developed according to the principles of these psychologists. The topic on redox has been worked on and topic pattern was design in a scenario. The reduction and oxidation reactions were taught by the models of submarine and seesaw, respectively. The results showed that the experimental group (A) was significantly more successful than the control group (B).

Kaynak Göster

APA Toprak, M , Özkan, A , Alpat, Ş . (2006). The Use of Submarine and See-Saw Models in Teaching of Oxidation-Reduction Reactions . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268436