TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Örneklem, Buca Eğitim Fakültesinde okumakta olan tezsiz yüksek lisans öğrencilerinden (kız = 82, erkek = 48, olmak üzere toplam 130 öğrenciden) oluşturulmuştur. Veri toplama araçları olarak "Kişisel Bilgi Formu" ve "Mesleki Tutum Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen veriler "F-testi", "t-testi", "Kruskal-Wallis testi", "Mann-Whitney testi" ve "LSD testi" ile çözümlenmiştir. Sonuçlara göre, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile bazı değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.

The aim of this study is to determine the relationship between the attitutes of M.A students (the program which doesn't include a thesis but includes a graduation Project in some departments) to the profession of teaching according to various variables. The sample includes the M. A students of Dokuz Eylül University, Faculty of Education. A personal data form and Profession Attitude Inventory are used. In this study F-test, t-test, Kruskal Wallis test, Mann- Whitney test and LSD are used for statistical analysis. Acording to the results there is statistically significant relationship between the attitudes and some variables.

Kaynak Göster

APA Özben, Ş . (2005). TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268384

3146 3480

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turan SAĞER

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Gülsen UNVER

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap KAYA, Gamze SEZGİN, Nevzat KAVCAR

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Ayla GÜRDAL, Ayşen BAKİOĞLU, Aysun ÖZTUNA

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Berna GÜNHAN, Güneş YAVUZ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merih Tekin BENDER