Sosyal Bilimler Öğretiminde Öğrencilerin Yeteneklerine Dayalı Konu Merkezli Öğretim (Dursun Dilek) Tekniği

Bu araştırma-incelemenin amacı, sürekli gündemde tutulan öğrencinin aktif katılımına dayalı öğretim etkinliklerinin kalabalık sınıflarda konu merkezli bir öğretimle nasıl uygulanabileceği sorusuna cevap aramaktır. Bu araştırma, nitel araştırma tekniklerine dayalı olarak Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenliği öğrencileri (1999-2002), İstanbul Kartal Gürbüz Bora İlköğretim Okulu öğrencileri (1998-2002) ve öğretmen adaylarının "Öğretmenlik Uygulaması" dersi kapsamında gittikleri ilköğretim okullarında (2002) 1998-2002 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada farklı ilgi ve yeteneklere sahip öğrencilerin Sosyal Bilgiler veya Tarih derslerinde bu ilgi ve yeteneklerini nasıl kullanabileceklerine yöneliktir. Aşağıdaki araştırma-inceleme yazısı, bu araştırmada kullanılan başlıca öğretim tekniği olan "Öğrencilerin Yeteneklerine Dayalı Konu Merkezli Öğretim (Dursun Dilek) Tekniği"nin tanıtımı, uygulaması ve avantajları hakkındadır.

Purpose of this study, is to investigate how social studies teachers can apply the so¬called pupil-centred activities into crowded classroom settings. This study, using qualitative research techniques, was undertaken in Marmara University Atatürk Faculty of Education Social Studies and History Education Teacher Training Programs (1999-2002), Istanbul Kartal Gürbüz Bora Elementary School (1998-2002) and the schools in which prospective teachers who were from the same programs, practised their teaching skills through "Teaching Practice Course". The main research is based on how students can use their interests and abilities in learning social studies and history. This study is about thematic teaching technique based on students' abilities (Dursun Dilek's technique), its practice and its advantages.

Kaynak Göster

APA Dilek, D . (2005). Sosyal Bilimler Öğretiminde Öğrencilerin Yeteneklerine Dayalı Konu Merkezli Öğretim (Dursun Dilek) Tekniği . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268345