ORTAÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ

Her bilim dalında olduğu gibi eğitim bilimlerinde de deneysel süreçlerin büyük önemi vardır. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi lisansüstü çalışmalarında, araştırmaların bilimsel niteliğinin artırılması ve en doğru verilerin elde edilebilmesi için deneysel çalışmalara oldukça önemli bir yer ayrılmaktadır. Bu deneysel araştırmalar büyük ölçüde ortaöğretim kurumlarında ya da üniversitelerde gerçekleştirilmektedir. Ancak çalışmaların yürütülmesi sırasında, araştırmacıların pek çok sorunla karşılaştığı bilinmektedir. Bu sorunlar kimi zaman insan kaynaklı, kimi zaman da ekonomik olabilmektedir. Çalışmaların deneysel aşamalarında Milli Eğitim kurumları, öğretmenler ve öğ¬renciler ile ilgili pek çok sorunla karşılaşılabildiği gibi, ekonomik kaynak sıkıntısı ve zaman sınırlılığı gibi sorunlar¬la da yüz yüze gelinebilmektedir. Bu sorunlar, deneysel çalışma sürecinin işleyişini ve güvenilir veriler alınmasını negatif yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi lisansüstü programlarındaki araştırmacıların deneysel aşamalarında karşılaştıkları güçlükleri saptamak ve çözüm önerileri getirebilmektir. Bu amaçla, farklı üniversitelerin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi programında lisansüstü eğitim gören 50 öğrenciye kapalı uçlu sorulardan oluşan 35 soruluk bir anket uygulandı. Yine farklı üniversitelerde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi bölümünde görev yapan 20 öğretim üyesi ile görüşmeler yapıldı. Anketten elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilerek ve öğretim üyeleri ile yapılan görüşmeler yorumlanarak, deneysel araştırmalar sırasında karşılaşılan güçlükler belirlendi ve çözüm önerileri getirildi.

Experimental processes have a great value in educational sciences as in all science discipline. Experimental studies are giyen ah important place to be able to get the most accurate data and to increase the quality of studies at the graduate research in Secondary Science and Mathematic Education. These experimental studies are mostly carried out in secondary schools, high schools and universities. However, during these studies, it is known that the researchers are confronted with many problems. These problems may be related both psychology of human being and economics. Many various problems may be faced related to National Education Foundations, teachers and students; besides time limitation and economic source difficulties. Especially when we mention about education, the human factor appears as a negative agent in experimental studies which should be managed systematically by making well - planned. These problems affect the process of experimental studies and obtaining valid and reliable data in a negative way. The aim of this study is to determine the difficulties which the researchers face in the graduate program of Secondary Science and Mathematics Education and to be able to present the solution suggestions. For this aim, fifty graduate students enrolled to Secondary Science and Mathematics Education in a variety universities were applied a questionnaire contained close - ended questions. Besides, twenty instructors being worked in Secondary Science and Mathematics Education Department of different universities have been interviewed. The difficulties faced during these experimental studies were determined and suggestions were brought for solution by evaluating the data obtained from the questionnaire statistically and by interpreting the responses obtained from the interviews with instructors.

Kaynak Göster

APA Kandilli, C . (2005). ORTAÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268377

3412 3804

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI

Sami OLUK, Fatih ÇOLAK

ÖĞRETMEN ADAYI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON KAYNAKLARI

Kürşat YENİLMEZ, M. Bahaddin ACAT

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turan SAĞER

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ

Behsat Savaş, Ebru Topak

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sabahattin Deniz, İzzet Görgen, Nurettin Şahin

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Gaye KIRAY

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME ve DENETİM ODAĞI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Seda SARACALOĞLU, Oğuz SERİN, Nergüz BOZKURT

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Gülsen UNVER