ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİK OKUMA VE YORUMLAMA DÜZEYLERİ

Bu çalışma; fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünürlük konusunda grafik okuma, yorumlama, grafikteki veriler yardımıyla interpolasyon ve ekstrapolasyon yapma düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel tarama modellerinden örnek olay tarama modeli kullanılmıştır. Bu model kapsamında, çalışmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir test kullanılmıştır. Hazırlanan testin pilot çalışması yapıldıktan sonra “Genel Kimya 1 ve 2” derslerini almış ve çalışmaya gönüllü katılan toplam 96 fen bilgisi öğretmen adayına bu test uygulanmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler, basit istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler sonucunda, öğretmen adaylarının çözünürlük konusuyla ilgili grafik okumada, grafik yorumlamaya nispeten daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının, ekstrapolasyon yapma becerilerinin de istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, öğretmen adaylarının kavramsal bilgileri ile grafiksel becerileri arasında bir ilişki olmakla birlikte, grafik becerilerindeki eksikliklerin baskın olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, bilimsel süreç becerilerinden biri olan grafik çizme ile ilgili becerileri artırmaya yönelik yapılacak çalışmalara rehber olacağına inanılmaktadır.

PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ LEVELS OF GRAPH READING AND INTERPRETATION

This study was aimed to determine pre-service science teachers’ levels about graph reading, interpretation, interpolation and extrapolation via graph data in solubility. A case study survey model from descriptive models was utilized in this study. A test composed of two sections was used as data collection tool. After pilot study of the test, the test was implemented to 96 volunteer pre-service science teachers who took courses of “General Chemistry 1 and 2”. Collected data were analyzed simple statistics methods. The study indicated that pre-service science teachers performed much better in graph reading than graph interpretation. It was also revealed pre-service science students’ extrapolation skills were not intended levels. In addition, the study founded out that pre-service science teachers’ difficulties about graphical knowledge were very dominant despite relationship between conceptual understanding and graphical knowledge. Results of this study should be utilized to be enhanced pre-service science teachers’ graphical knowledge one of the science process skills. <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073697537 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Kaynakça

Aktamış, H., ve Ergin, Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 11-23.

Arslan, A., ve Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4), 479-492.

Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D., ve Turgut, M., F. (1997). Kimya öğretimi, Öğretmen eğitimi dizisi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları.

Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Baser, M. (2003). Effect of ınstruction based on conceptual change activities on students' understanding of electrostatics concepts (Yayınlanmamış Doktora Tezi). ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen adaylarının grafikler konusundaki bilgi düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1325-1346.

Beichner, R.J. (1994). Testing student ınterpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62, 750-752.

Beler, Ş. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin fotosentez konusu ile ilgili grafikleri okumada ve yorumlamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.

Bengtsson, L. A., & Ottosson, T. (2006). What lies behind graphicacy? relating students' results on a test of graphically represented quantitative ınformation to formal academic achievement. Journal of Research in Science Teaching, 43(1), 43-62.

Berg, C. A., & Philips, D.G. (1994). An Investigation of the relationship between logical thinking and the ability to construct and ınterpret line graphs. Journal of Research in Science Teaching, 31(4), 323-344.

Bowen, G. M., & Roth, M. W. (2005). Data and graph ınterpretation practices among preservice science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 42(10), 1063-1088.

Brasell, H. M. (1990). Graphs, graphing, and graphers. In M. R. Rowe (Ed). What Research Says to the Science Teacher (pp. 69-85). Washington, DC: National Science Teachers Association Press.

Brotherton, P. N., & Preece, P.F. (1995). Science process skills: their nature and ınterrelationships. Research in Science & Technological Education, 13(1), 5-11.

Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S., ve Geban, Ö. (2004. Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 135-146.

Colley, K.E. (2006). Understanding ecology content knowledge and acquiring science process skills through project-based science ınstruction. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 43(1), 26-33.

Coştu, B. (2007). Comparison of students' performance on algorithmic, conceptual and graphical chemistry gas problems. Journal of Science Education and Technology, 16(5), 379-386.

Coştu, B. (2010). Algorithmic, conceptual and graphical chemistry problems: a revisited study. Asian Journal of Chemistry, 22(8), 6013-6025.

Coştu, B., Ayas, A., Açıkkar, E., ve Çalık, M. (2003). Çözünürlük konusu ile ilgili kavramlar ne düzeyde anlaşılıyor? Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 13-28. Çalık, M., ve Ayas, A. (2004). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin çözünme hakkındaki anlamaları: olay odaklı bir karşılaştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 61-81.

Çelik, H., & Pektaş, H. M. (2017). Graphic comprehension and ınterpretation skills of preservice teachers with different learning approaches in a technology-aided learning environment. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(1), 1-17.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbacılık.

Dori, Y.J., & Sason, I. (2008). Chemical understanding and graphing skills in an honors case-based computerized chemistry laboratory environment: the value of bidirectional visual and textual representations. Journal of Research in Science Teaching, 45(2), 219-250.

Downing, J. E., & Filer, J. D. (1999). Science process skills and attitudes of preservice elementary teachers. Journal of Elementary Science Education, 11(2), 57-64.

Forster, P.A., (2004). Graphing in physics: processes and sources of error in tertiary entrance examinations in western australia. Research in Science Education, 34(3), 239-265.

Gültekin, C., ve Nakiboğlu, C. (2016). 9. ve 10. sınıf kimya dersi öğretim programlarının beceri ve içerik kazanımları ile ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının grafikler açısından analizi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 163-184.

Gültepe, N. (2015). An analysis of students' skills in solving chemistry problems containing graphs: reaction rate. Ozean Journal of Applied Sciences, 8(1),19-36.

Gültepe, N. (2016). Reflections on high school students' graphing skills and their conceptual understanding of drawing chemistry graphs. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(1), 53-81.

Kanlı, U. (2007). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımı ile doğrulama laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve kavramsal başarılarına etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karslı, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesinde ve kavramsal değişim sağlamasında zenginleştirilmiş laboratuar rehber materyallerinin etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kılıç, D., Sezen, N., & Sarı, M. (2012). A study of pre-service science teacher's graphing skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2937-2941.

Kılıç, G. B., Haymana, F., ve Bozyılmaz, B. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı'nın bilim okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerileri açısından analizi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 52-63.

Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M., & Presley, A. İ. (2007). The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills. Elementary Education Online, 6(3), 377-389.

Köse, M.A. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde istatistik ve grafik kullanım tekniklerinin öğrencilerin grafik okuma becerisine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Kula, Ş., G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kurnaz, M. A. (2013). An analysis of turkish high school students' performance on conceptual, algorithmic and graphical physics problems. Journal of Asian Scientific Research, 3(7), 698-714.

Kwon, O. N. (2002). The effect of calculator based ranger activities on students' graphing ability. School Science and Mathematics,102(2), 57-67.

Lee, A., T., Hairston, R., V., Thames, R., Lawrence, T., & Herron, S. S. (2002). Using a computer simulation to teach science process skills to college biology and elementary education majors. Bioscene, 28(4), 35- 42.

Marek, E. A. (1986). They misunderstand, but they'll pass. The Science Teacher, 53(9), 32-35.

McKenzie, D. L., & Padilla, M. J. (1986). The construction and validation of the test of graphing in science (TOGS). Journal of Research in Science Teaching, 23(7), 571-579.

MEB (2007). Fen ve teknoloji dersi öğretim programı, İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf, MEB Yayınları, Ankara.

MEB (2013). Fen bilgisi dersi öğretim programı (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar), MEB Yayınları, Ankara.

MEB (2017). Fen bilgisi dersi öğretim programı (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar), MEB Yayınları, Ankara.

Memnun, D.S. (2013). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin çizgi grafik okuma ve çizme becerilerinin incelenmesi. Turkish Studies, 8(12), 1153-1167.

Pala, M.Ş. (2011). Matematik becerisinin sosyal bilgiler derslerindeki harita, grafik ve tablo okuma becerilerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Parmar, R. S., & Signer, B. R. (2005). Sources of error in constructing and ınterpreting graphs a study of fourth-and fifth-grade students with LD. Journal of Learning Disabilities, 38(3), 250-261.

Potgieter, M., Harding, A., & Engelbrecht, J. (2008). Transfer of algebraic and graphical thinking between mathematics and chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 45(2), 197-218.

Selamet, C. S. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin tablo ve grafik okuma ve yorumlama başarı düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Svec, M. T. (1995, April). Effect of micro-computer based laboratory on graphing ınterpretation skills and understanding of motion. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Francisco, USA.

Şahin, S., Gençtürk, E., ve Budanur, T. (2007). Coğrafya öğretiminde uygun grafik seçimi ve kullanımının öğrenme üzerinde etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 293-302.

Şen, A. Z., ve Nakipoğlu, C. (2012). Ortaöğretim kimya ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 47-65.

Tairab, H. H., & Khalaf Al-Naqbi, A.K. (2004). How do secondary school science students interpret and construct scientific graphs? Journal of Biological Education, 38(3), 127-132.

Tan, M., ve Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 89-101.

Taşar, M. F., Kandil İngeç, Ş., ve Ünlü Güneş, P. (2002, Eylül). Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Taşdemir, A., Demirbaş, M., ve Bozdoğan, A.E. (2005). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 81-91.

Temiz, B. K., ve Tan, M. (2003). İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri. Eğitim ve Bilim, 28(127), 18-24.

Tupin, T., & Cage, B. N. (2004). The effects of an ıntegrated, activity-based science curriculum on student achievement, science process skills, and science attitudes. Electronic Journal of Literacy Through Science, 3, 1-17.

Uyan, T., ve Önen, A. S. (2013). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının grafiksel beceri, tutum ve başarılarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 331-340

Uyanık, F. (2007). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlama ile kinematik başarıları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Wideen, M. (1975). Comparison of student outcomes for science- a process approach and traditional science teaching for third, fourth, fifth, and sixth grade classes: a product evaluation. Journal of Research in Science Teaching, 12(1), 31-39.

Yayla, G., ve Özsevgeç, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin grafik becerilerinin incelenmesi: çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1381-1400.

Zeren, M.A. (1994). Kimyacılar için matematik. İstanbul: Birsen Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Coştu, F , Ercan, O , Coştu, B . (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİK OKUMA VE YORUMLAMA DÜZEYLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (44) , 194-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35768/401197