MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ DERSİ DÖNEM SONU SINAVLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Özet: Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı eğitimi dersinin dönem sonu sınavlarında öğretim elemanlarının değerlendirmelerine ilişkin düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı bulgular şöyledir.Müzik öğretmeni adayları, dönem sonu sınavlarının objektif olmadığını ve sınavlarda öğretim elemanlarının kendilerini yeterince önemsemediklerini düşünmektedirler. Bu iki ifadeye de en fazla katılan öğrenciler ses eğitimi, en az katılanlar ise nefesli çalgı öğrencileridir.

VIEWS OF THE CANDIDATES MUSIC TEACHERS ON THE INDIVIDUAL INSTRUMENT LESSON FINAL EXAM EVALUATION (MARMARA UNIVERSITY CASE STUDY)

This study is made for the purpose of revealing the ideas of music teacher candidates about the instructors’ assessments in final exams of the lesson of individual instrument education. Some of the findings obtained are below: Music teacher candidates think that final exams are not objective and that the instructors do not care them enough in the exams. The students who agree most with these two assertions are the ones of whom field is vocal training; and the students who agree least are the ones of whom field is wind instrument.

Kaynakça

Alpagut, U. (2004) Keman Eğitiminde Kurul Önünde Gerçekleşen Sınavlarda Değerlendirmede Standardizasyon. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta.

Bergee, M. J. (1993) A comparison of faculty, peer and self-evaluation of applied brass jury performances. Journal of Research in Music Education, 41, 19-37.

Bergee, M. J. (1997) Relationships among faculty, peer and self-evaluations of applied performances. Journal of Research in Music Education, 45, 601-612.

Bergee, Martin J. (2003) Faculty Interjudge Reliability of Music Performance Evaluation. Journal of Research in Music Education, Vol. 51 Issue 2, 137-150

Dalkıran, E. (2006) Keman Eğitiminde Performansın Ölçülmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Davis, L. P. (1981) The effects of structured singing activities and evaluation practice on elementary band students' instrumental achievement. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University.

Erim, A. (2011) Gitar Yarışma Jürilerinin Performans Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt:19 No:1, 73-84

Ertürk, S. (1994) Eğitimde Program Geliştirme (Meteksan Yayınları), Ankara, s.112.

Fidan, N. (1996) Okulda Öğrenme ve Öğretme (Alkım Yayınevi), Ankara, s. 12.

Fiske, H. E. (1975). Judge-group differences in the rating of secondary school trumpet performances. Journal of Research in Music Education, 23, 186-196.

Fiske, H. E. (1977a). Relationship of selected factors in trumpet performance adjudication.

Journal of Research in Music Education, 25, 256-263.

Fiske, H. E. (1977b) Who's to judge: New insights into performance adjudication. Music Educators Journal, 64, 23-25.

Fiske, H. E. (1978). The effect of a training procedure in musical performance evaluation on judge reliability. Ontario Educational Research Council Report.

Heath, C. E. (1976) An effect of instruction on the consistency of ratings given in the adjudication of trumpet solo excerpts. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University.

Hewitt, M. P. (2001) The Effects of Modeling, Self-Evaluation, and Self-Listening on Junior High Instrumentalists' Music Performance and Practice Attitude. Journal of Research in Music Education, Winter, Vol. 49 Issue 4, p 307.

Hewitt, M. P. (2005). Self-evaluation accuracy among high school and middle school instrumentalists. Journal of Research in Music Education, 53, 148-161.

Jorgensen, H. (1995). Teaching and learning strategies in instrumental practice: A report on research in progress. In J. A. Taylor (Ed.), Transatlantic roads of music education: World views (pp. 47-51). Tallahassee, FL: Center for Music Research.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kinney, Daryl W. (2009) Internal Consistency of Performance Evaluations as a Function of Music Expertise and Excerpt Familiarity. Journal of Research in Music Education, Vol. 56 Issue 4, 322-337.

Morrison, S. J., Montemayer, M., & Wiltshire, E. S. (2004). The effect of a recorded model on band students' performance self-evaluations, achievement and attitude. Journal of Research in Music Education, 52, 116-129.

Nalbantoğlu, E. (2007) Yaylı Çalgılar Öğrencilerinin Performansını Etkileyen Bazı Faktörler ve Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS, 2012) Klavuzu, Ankara.

Roberts, B. (1975) Judge-group differences in the ratings of piano performances. Unpublished master's thesis, University of Western Ontario, London, Canada.

Sparks, G. E. (1990). The effect of self-evaluation on musical achievement, attentiveness, and attitudes of elementary school instrumental students. Unpublished doctoral dissertation, Louisiana State University.

Tebiş, C. (2004) Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programındaki Yaylı Çalgı Öğretimine İlişkin Sınama, Ölçme, Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta.

Towers, R. (1980) Age-group differences in judge reliability of solo voice performances. Unpublished master's thesis, University of Western Ontario, London, Canada.

Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler- Yaklaşımlar, Ankara: Müzik An- siklopedisi Yayınları.

Wapnick, J., Flowers, P. J., Alegant, M., & Jasinskas, L. (1993). Consistency in piano performance evaluation. Journal of Research in Music Education, 41, 282-292.

Yayla, A., A. (2003) Müziksel Yeteneğin Ölçümü. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaynak Göster

APA Çoban, S . (2011). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ DERSİ DÖNEM SONU SINAVLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 115-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25120/265258