MÜZİK EGITIMI BİLİM DALLARINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Bu çalışmada, ülkemizdeki üniversitelerde müzik eğitimi alanında yürütülmekte olan lisansüstü çalışmaların enstitülere göre dağılımları açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Müzik alanında ilk yüksek lisans programı 1977 yılında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde başlamış, bunu 1982 yılında aynı kurumda doktora programı izlemiştir. 1982 yılında YÖK'ün kurulmasından sonra müzik eğiliminde, 1983 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans programı açılmıştır. Bugün 10 üniversitede yüksek lisans programı, dört üniversitede ise doktora programı yürütülmektedir. ilk olarak Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başlayan yüksek lisans programı bugün 6 üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, 4 üniversitede ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde devam edilmektedir. Doktora programı dört üniversitede açılmış olup, bunlardan Abant Izzet Baysal Üniversitesi'ndeki Sosyal Bilim¬ler Enstitüsü'nde olup, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki doktora programı ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülmektedir. 1983 yılından 2002 yılına kadar 235 yüksek lisans, 47'de dok¬tora tezi yazılmıştır.

A GENERAL VIEW INTO THE POST GRADUATE STUDIES CARRIED OUT IN THE MUSIC EDUCATION MAJORS

In this study, the post graduate studies which have been carried out in the field of music education at the universities in our country have been evaluated regarding the distrubutions according to the institutions. The first master program in the field of Music began at Ege University Goverment Conservatory in 1977 and this was followed by the doctorate program at the same institution in 1982. In 1982, after the foundation of YÖK, a master program was opened at the institute of Science at Gazi University in 1983. Today, there are master programs at ten universities and doctarate programs at four universities. Although the master program first began at the institute of science, today it continues at the Institute of Social Sciences at six universities and at the Institute of Educational Sciences at four universities. Doctorate programs have been opened at four universities and one of them that is al Abant İzzet Baysal University is at the lnstitute of Social Sciences and the others which are at Gazi University, Marmara University and Dokuz Eylül University are at the Institute of Educational Sciences. 235 master thesis and 47 doctorate thesis were written from 1983 to 2002.

Kaynak Göster

APA Sager, T . (2005). MÜZİK EGITIMI BİLİM DALLARINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268338