Mehmet Zati Arca Ye Türk Müzik Eğitimindeki Yeri

Mehmet Zati Arca (1863-1951), flütist, klarnetçi ve bestecidir. Müzik eğitimini Muzika-i Hiimayun'cla almış ve iyi bir klarnet sanatçısı olmuştur. Burada, Türk ve Batı müziği öğrenimi gören Arca, 1890 yılında ilk çoksesli Türk korosunu kurmuş ve şefliğini yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Galatasaray Lisesi, Darülmuallimin, Darülelhan ve Darülbedayi'de, Cumhuriyet döneminde de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapmıştır. Yazmış olduğu ders kitaplarıyla Türk müzik eğitimine önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle, çok sesli müzik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Mehmet Zati Arca and its Role in Turkish Music Education

Mehmet Zati Arca (1863-1951) is a flute and clarinet player as well as a composer. He was educated in Muzika-i Humayun, becoming a well clarinet performer. Arca, who has been educated at Turkish and West music areas in there, established the first Turkish polyphonic ensemble, working as a conductor. He has worked as a teacher for Galatasaray High school, Darulmuallimin, Darulelhan and Darulbedayi at period of Ottoman Empire before his terms of office for schools subject to Ministry of National Education at early times of Republic. He has made a significant contribution to the Turkish music education through his textbooks written. He has especially, been well-knowıı by his studies conducted in the field of polyphonic music.

Kaynak Göster

APA Koçak, B . (2008). Mehmet Zati Arca Ye Türk Müzik Eğitimindeki Yeri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268247