LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bu bildiride, halen uygulamada olan Resim-Iş Eğitimi lisans Programının (Discipline Based Art Education), ak-sayan yönlerine vurgu yapılarak; lisansüstü sanat eğitimde, sanat eleştirisi dersi nasıl olmalı, sorusuna yanıt aranmıştır. Sanat eleştirisinin, sanat kuramlarıyla ilişkisi açıklanmış ve 20. yüzyıl düşün- sanat ve eleştiri ortamında gelişen görüşlerin, bir müfredat kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiştir. Güncel sanat olaylarıyla, sanat eleştirisi arasındaki bağıntıya, eleştiri metinlerinin ereği kendinde (autothelos) eğitsel yanına ve yaratıcı düşünceye katkısına dikkat çekilmiştir.

In this study, an answer was searched for the question how art criticism lecture should be taken up in the graduated fine arts education by emphasizing the disorganisation in the present discipline based art education (or undergraduate fine arts education). For this purpose, the relation between art criticism and art theories was explained and it was stated that the opinions which were developed on thought-art and criticism during 20th century should have been considered in a frame of curriculum. The relation between daily art events and the art criticism, the educational aim of the criticism articles and their contribution to creative thoughts are presented.

Kaynak Göster

APA İnce, B . (2005). LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268365