LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ

Lisansüstü öğrenime olan talep günümüzde artarak devam etmektedir. 1992 yılına kadar ülkemizde sınırlı sayı¬da üniversitede lisansüstü eğitim verilirken günümüzde lisansüstü eğitim veren üniversitelerin sayısının arttığı gözlenmektedir. Araştırmada, lisansüstü eğitime yönelen öğrencilerin taleplerinin nedenleri ve beklentileri belirlenmeye çalışılacak, bu talep ve beklentilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri alana göre dağılımı ve bu dağılımlar arasındaki farklılıklar ele alınacaktır. Araştırma evreni Dokuz Eylül ve Ege üniversitelerinde öğrenimlerini sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda ekle edilecek bulguların, lisansüstü öğrenimi düzenleyen kurumların planlama ve öğretim sürecinin düzenlenmesinde ihtiyaç analizine yönelik çalışmalara veri sağlayacağı düşünülmektedir.

The demand for the graduate education increasing continously today. In our coutry, while just a limited number of universities had been giving graduate education till 1992, today there has been an increase in the number of universities giving graduate education. In this research, reasons for the students demand of graduate education and their expectations from graduate education will be tried to be determined. Also the distribution of these demands and expectations depending on the subject being studied and the differnsces between these distributions will be held. The universe of this reserch is the master and doctorate stdents from universities of Ege and Dokuz Eylül. It is thought that this study will be helpful for supplying data towards the analysis of the needes for the organisations that regulate the teaching, process and planning of the graduate education.

Kaynak Göster

APA Savaş, B , Topak, E . (2005). LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268336

2046 1499

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGILARI

Bahaddin Acat, Zafer Balbağ, Burcu Demir, Aslı Görgülü

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ

Behsat Savaş, Ebru Topak

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAYGILARI ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ARAŞTIRMA YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN ERCAN

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turan SAĞER

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK

FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU

MÜZİK EGITIMI BİLİM DALLARINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Turan SAGER

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora

LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bekir İnce