LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI

Gazi Üniversitesinde, Resim-iş Öğretmenliği Yüksek Lisans Programında "Sanat Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemi: Eğitsel Eleştiri" adlı ders alan öğretimi kapsamında bir araştırma dersi olarak açılmıştır. İlk ve ortaöğretim görsel sanatlar eğitimi alanında yapılan araştırmalar son derece sınırlıdır. Sanatın doğasına uygun olarak, sanat öğretiminin niteliğini incelemeye yönelik yapılacak araştırmalar daha çok yararlar sağlayacaktır. Bir nitel araştırma yöntemi olarak 'Eğitsel Eleştiri' görsel sanatlar eğitimindeki sosyo-kültürel sorunları ve resim (iş) öğretmeninin öğretim yöntemlerini uygulamada mesleki yeterliliğini incelemek için kullanılmaktadır. Eğitsel eleştiri metodu özellikle ve¬ri toplama, içerik analizi ve raporlaştırma gibi nitel araştırma basamakları yoluyla görsel sanatlar eğitimi alanına katkı yapmaktadır. Bu araştırmada elde edilen bulgular bu dersi seçen ve çoğunluğu öğretmen olan yüksek lisans öğrencilerin öğrendikleri araştırma yönteminin yalnızca inceledikleri okula ve resim-iş dersine yönelik bilgiler elde etmelerini ve bunlara eleştirel bir gözle bakmalarını sağlamayıp, ayrıca kendi okullarını, derslerini ve öğretim yöntemlerini karşılaştırma ve sorgulama imkanı verdiğini ifade etmişlerdir.

An Application of a Qualitative Research Method on the Program of the Graduate Study of Art Education

A research method course called "A method of Qualitative Research in Art Education: Educational Criticism was established as a field teaching subject in the Master's Program of the Art Teacher Education at Gazi University". Research studies about art education in primary, secondary and higher education are very limited. It would be more useful if the research studies could reveal qualitative aspects of the art teaching process in line with the nature of art. `Educational Criticism' as a qualitative research method is used to investigate the socio-cultural problems in art education and the professional qualifications of the art teachers in realizing their teaching procedures. Specifically, the stages of the qualitative research such as data collection, content analyses, comparative analyses and writing the research report contribute to the field of art education through the domain of the educational criticism method. Findings based on this research study firstly showed that the graduate student choosing this course were mainly art teachers, secondly they did not only gained knowledge and useful experiences on schools, art lessons and looking at them in a critical manner, but also they found good opportunity to interrogate and to compare those to their own schools, their art lessons and art teaching methods.

Kaynak Göster

APA Özsoy, V . (2005). LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268367

3370 3781

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİLİMSEL SÖYLEM ve KANITLAMA

Doğan GÜNAY, Ümral KIRMAN

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yasemin SAYAN, Hüseyin AKSU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI

Sami OLUK, Fatih ÇOLAK

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN NİTEL ve NİCEL YÖNTEMLER

Melek ALTIPARMAK, Mahmure NAKİBOĞLU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR (RESİM) ALANI BİLİM ADAMI YETİŞTİRMENİN NİTELİKSEL BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Yaşar Serin

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Teoman KESERCİOĞLU, Oğuz SERİN

LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bekir İnce