LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ

Makalemizde, oyun kuramının çıkışı ve auto-telos bir davranış olarak estetik tavır içindeki yerinin düşünsel dayanakları incelenmiştir. Bu bağlamda, Schiller'in oyun kuramı 'İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Yazdığı Mektuplar'ından örneklerle anlatılmış, eğitim, sanat ve oyun üçleminin sanat eğitimindeki önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak; lisansüstü eğitimde yer alan uygulamalı çalışmalarda, yeni arayış ve yöntemlerin başında gelen oyun kuramının özellikle ergen ve çocuğa kazandırılması hedeflenen özgür kimlik arayışında önemli bir yer tuttuğunun yadsınamaz bir gerçek olduğu belirlenmiştir

in this article, the start of the concept of game and auto-telos have been examined as a behaviour in the esthetic. The Schiller's concept on game has been said with model from 'The letters on Human's Education of Esthetic'. Especially, as a education, art and game. As a result; in the postgraduated educations, while the new researchs and methods are looked for by the edu¬cators, they founded that concept of game is so importand reality for freedom of children and adult personality in their life.

Kaynak Göster

APA Sözer, Y . (2005). LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268332

3499 3836

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI

Sami OLUK, Fatih ÇOLAK

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turan SAĞER

PLASTIK SANATLARDA LİSANS USTU EGITIM PROGRAMLARINDA UYGULAMALI ALAN ARAŞTIRMALARI

Bedri KARAYAĞMURLAR

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

LİSANSÜSTÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ

Sermin BİLEN

ORTAÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ

Canan KANDİLLİ

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap KAYA, Gamze SEZGİN, Nevzat KAVCAR

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Metin İNCE