LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Bu makalede 2547 sayılı kanunun 35. maddesinin güzel sanatlar alanında lisansüstü eğitime olan etkileri incelenmektedir. Bu maddeye dayalı olarak çok sayıda araştırma görevlisi, geçici görevlendirme ile büyük kentlerdeki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler. Uygulamanın, özellikle güzel sanatlar alanı için yararlı olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu sayede gelişmiş kentin ve üniversitenin olanaklarından yararlanma fırsatı yakalayan gençler, kendilerini daha iyi yetiştirebilmekte algısal anlamda da zenginleşmektedirler. Ancak uygulamanın ak-sayan bazı yönleri bulunmaktadır. Bunlar içinde en öncelikli sorunlar olarak, üniversitelerin maddi koşullarındaki yetersizlikler ve araştırma görevlilerinin geçici görevlendirilmiş olmalarından ötürü maruz kaldıkları olumsuzluklar göze çarpmaktadır.

In this article, It has been studied the number 35 of the statute bearing the number 2547 with its effects over the post graduation for the fine art department. On the basis of this statute, many research assistants have been going on their post graduation charging with temporarily duty at the universities which are in the big cities. It has been thought that the application has been useful for fine art department. Because, with this application, young researchers who have cought chance to benefit from possibilities of fully developed city and university have educated themselves more effective and also made progress with regard to perception. Yet, there are some problems of this application. Among that problems, firstly matterial inadequacies of universities and being subjected to negativenesses by research assistants because of their temporarily duty have been conspicious.

Kaynak Göster

APA Bender, M . (2005). LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268346

2391 1616

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGILARI

Bahaddin Acat, Zafer Balbağ, Burcu Demir, Aslı Görgülü

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN BEKLENTİLERİ VE KAYGILARI

Şule Aycan, Nihat Ayçana, Suat Türkoğuz

FİZİK EĞİTİMİ BİLİMDALI, TEZLİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Zafer TANEL, Özlem EPİK, Mustafa EROL

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ

Yasemin SÖZER

LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI

Vedat Özsoy

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAYGILARI ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ARAŞTIRMA YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN ERCAN

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİYOLOJİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI

Rıdvan Kete, Fevziye Arslan, Mustafa Bakaç

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Gülsen UNVER

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Berna GÜNHAN, Güneş YAVUZ