II. Meşrutiyet'in İlk Yıllarında İttihat Ve Terakki Cenıiyeti'nin Eğitim Politikası Ve Rumlar

Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti, tüm ülkede ortak bir eğitim sistemi uygulamaya ve imparatorluktaki müslüman olmayan vatandaşların okulları üzerinde :devlet denetimi kurmaya çalışmıştır. Buna karşın Osmanlı impartorluğu'ndaki müslüman olmayan milletler, özellikle Rumlar, eğitim alanındaki geleneksel ayrıcalıklarını savunarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin politikalarına karşı çıkmışlardır.

The Otoman Greeks and the Education Policies of the Committee of Uniön and Progress in the First Years of the Otoman Empire's Second Constitutional Monarchy

In tlıe era of Second Constitutional Monarchy in the Ottornan Empire. the Committee of Union and Progress tried to implement a eommon Education system throughout the country. Besides,it attempted to establish governmental superviSion over the schools of non-muslim citizens of the empire. However, non-muslim peoples of the Ottoman Empire, especially Ottoman Greeks, opposed to the Committee and claimed their conventional privileges in education.

Kaynak Göster

APA Kerimoğlu, H . (2007). II. Meşrutiyet'in İlk Yıllarında İttihat Ve Terakki Cenıiyeti'nin Eğitim Politikası Ve Rumlar . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268293