İlişkinin Şimdi ve Buradalığı, Şimdi ve Burada Olmak ve Grupta Süreç

Bu makalede ilişkinin şimdi ve buradalığı, şimdi ve burada olmak, grupta süreç, ben-o ilişkisi, transfer kavramları birbirleriyle karşılaştırılarak aralarında farklar olduğu ve grup liderinin grupta kolaylaştırıcı rolü sırasında, bunlara dikkat etmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ilişkinin şimdi ve buradalığı, şimdi ve burada olma, grupta süreç, ben-o ilişkisi, ben-sen ilişkisi, transfer.

In this article, relaitonal immediacy, here and now, l-thou, l-it relationship, group process and transferance are compared and contrasted. Differences among these concepts are mentioned. The function of the group leader is emphasized.

Kaynak Göster

APA Acar, N , Gülderer, G . (2006). İlişkinin Şimdi ve Buradalığı, Şimdi ve Burada Olmak ve Grupta Süreç . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268451