FİZİK ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL SORGULAMALI DERS TASARIMI ve YÖNETİMİ

Beş Fizik öğretmen adayı, 2002-2003 bahar yarıyılında hazırladıkları "Bilimsel Sorgulamalı Ders Tasarımı ve Yönetimi Projelerini", sınıf arkadaşlarına sunmuşlardır. Sunulan ders yönetimi projeleri, bu çalışmada Prosser ve Trigwell'in öğretme ve öğrenme deneyimi modellerine göre analiz edilmektedir. Bilimsel sorgulamalı ders yönetimi projelerinin sunumunda, "Derse Katılım Faktörleri (DKF)" sürekli tarama gözlemi yapılarak araştırılmıştır. Her öğretmen adayının proje dersi, Dunham'ın "Sınıf Yönetimi Anketi'ne" göre arkadaşları tarafından değerlendirilmiş; anketin alfa güvenirlik katsayısı 0,86 bulunmuştur. Öğretmen adaylarının ders yönetimi stilleri ve nitelikleri hakkındaki anket verileri istatistik olarak analiz edilerek, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

The Learning Teaching Management with Scientific Inquiry in Physics Teacher Education

Five physics student-teachers demonstrated their scientific inquiry projects in their peer teaching class during the 2002-2003 spring term. Their lesson projects were analysed with respect to Prosser's and Trigwell's "learning and teaching experience models". In their project presentations, involvement factors of the participants were investigated by doing observation during their lesson periodically. Each presentation of the student - teachers was assessed by using Dunham's "Classroom Management Questionnaire" by his/her classmate, of which alfa reliability factor was found to be 0,86. The collected data of Dunham's Questionnaire were analysed and evaluated statistically and discussed.

Kaynak Göster

APA Çorlu, M . (2005). FİZİK ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL SORGULAMALI DERS TASARIMI ve YÖNETİMİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268342

1396 446

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAYGILARI ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ARAŞTIRMA YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN ERCAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ

Sibel CENGIZHAN, Nuriye AKKUL

LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI

Vedat Özsoy

LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bekir İnce

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ

Behsat Savaş, Ebru Topak