FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖLGE KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİ

Alan yazınında pek çok çalışmada öğrencilerin ışın modeline dayalı gölge olaylarını çizme konusunda hatalı görüşlere sahip olduklarına vurgu yapılmaktadır. Ayrıca bazı çalışmalarda da, aralarında fizik öğretmen adaylarının da bulunduğu üniversite düzeyinde öğrencilerin bile bu türden yanılgılara sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bunları göz önünde bulundurarak, öncelikle ışığın ışın modeliyle ilgili olarak 4 açık uçlu soru yardımıyla 20 fizik öğretmen adayının zihinsel modelleri belirlenmiştir. Ardından, 3 haftalık bir sürede fizik öğretmen adaylarına deneysel çalışma yaprakları uygulanmıştır. Uygulama sonunda başlangıçta kullanılan açık uçlu sorular son test olarak uygulanmıştır. Çalışma yaprakları, öğretmen adaylarının zihinsel modellerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek üzere incelenmiştir. Sonuçta, öğrencilerin gölge ile ilgili zihinsel modellerini ışığın doğrultusunu gözeterek oluşturmak yerine cismin şekline göre oluşturdukları görülmüştür. Bunun yanında, uygulama sonrasında öğrencilerin başlangıçtaki hatalı zihinsel modellerinden bazılarına hala sahip oldukları belirlenmiştir.

PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS’ MENTAL MODELS ABOUT SHADOW

Students’ mistaken views about explaining the behavior of light due to shadow events based on the ray model are often emphasized by many studies in the related literature. There are also some studies showing that even students at university level have similar misconceptions including the prospective physics teachers. Considering these, we firstly find out the mental models of 20 prospective physics teachers regarding the ray model of light by using 4 openended questions. Afterwards, the prospective physics teachers were given experimental work sheets using the ray model of the light during a 3 week period followed by the same open-ended questions as post test. The worksheets were examined to observe some changes in mental models of prospective physics teachers. The results show that students’ mental models about shadow are mainly depend on the shape of the mask (or object) rather than the direction of the light. Besides, at the end of the instruction the students still had some wrong mental models they had before the instruction.

Kaynak Göster

APA Çoban, G , Şengören, S . (2009). FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖLGE KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (25) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25439/268413