FİZİK EĞİTİMİ BİLİMDALI, TEZLİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmada, ülkemizdeki ve yurt dışındaki bazı fizik eğitimi tezli yüksek lisans, doktora programlarının incelenmesi ve karşılaştırılması yapıldı. inceleme genel olarak farklı üniversitelerdeki tezli lisansüstü programlarının içerdiği dersler ve bu derslerin içerikleri açısından yapıldı. Elde edilen sonuçlar, yurt dışındaki bazı üniversitelerin aynı türdeki programları ile karşılaştırılarak ülkemizdeki fizik eğitimi tezli lisansüstü programlarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için öneriler sunuldu.

In this study, some of masters and doctorate programs on physics education in Turkey and some foreign countries, were investigated and compared. Investigation includes course content and titles of graduate programs in different universities. Results were compared with the similar programs of some universities in foreign countries, then suggestions were made in order to evaluate more efficient graduate programs in Turkey.

Kaynak Göster

APA Tanel, Z , Epik, Ö , Erol, M . (2005). FİZİK EĞİTİMİ BİLİMDALI, TEZLİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268389

2035 1489

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PLASTIK SANATLARDA LİSANS USTU EGITIM PROGRAMLARINDA UYGULAMALI ALAN ARAŞTIRMALARI

Bedri KARAYAĞMURLAR

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Eylem YILDIZ, Ercan AKPINAR, Hilal AŞKAR, Ömer ERGİN

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

BİLİMSEL SÖYLEM ve KANITLAMA

Doğan GÜNAY, Ümral KIRMAN

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Serkan NARLI, Berna GÜNHAN

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK

MÜZİK EGITIMI BİLİM DALLARINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Turan SAGER