FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN NİTEL ve NİCEL YÖNTEMLER

Lisansüstü eğitiminde yapılan tez çalışmalarında ve araştırma makalelerinde uygulanan yöntemler incelendiğinde nicel araştırma yöntemlerinin uygulanma oranlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda nicel araştırmaların istatistiğe boğulduğu, araştırmalarda araç olması gereken istatistiksel yöntemlerin amaç haline getirildiği, araştırmanın esas amacının istatistikler arasında kaybolduğu görülmektedir. Araştırmaların orijinalliğini sağlayan özgün yorum ve irdelemelere çok az yer verilmektedir. Oysa araştırmalarda bu bölümler araştırmanın temel bulgularını ortaya koyan, yeni bir bakış açısı sunan en değerli bölümlerdir. Bu tip çalışma örneklerinin sayısının çokluğu, bilimsel çalışmalarda ciddi bir kalite sorunu yaratmaktadır. Halbuki Nitel araştırmalar bilimsel çalışmalara derinlik ve felsefi bir boyut kazandırmaktadır. Bu çalışmada DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Fen Eğitimi alanında yapılmış olan Lisansüstü tezleri taranarak bir survey çalışması yapılmış ve bulgular irdelenerek yorumlanmıştır.

The thesis in graduate education and research articles are mostly made by quantitative methods. The research data in quantitave methods are choked in statistics and the results & discussion parts are giyen shortly in many of these thesis. The objectives becomes the means of the researchs. The essential objectives are got lost in the statistics. Discussion and interapretation parts are written shortly that gives the researchs originality. However these parts are the most important sections that expose the basic findings and makes new point of wievs.. the aboundance of such researchs reveals a serious quality problem. However qantitative methods gives the researchs profundity and a philosophical dimension. In this research a survey have been made on the thesis that are made in Dokuz Eylul University in the area of Science Education. Findings are scrutinized and discussed.

Kaynak Göster

APA Altıparmak, M , Nakiboğlu, M . (2005). FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN NİTEL ve NİCEL YÖNTEMLER . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268344