FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Eğitim alanında yapılan lisansüstü çalışmaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin birçok üniversitesinin eğitim bilimleri enstitülerinde eğitim alanına yönelik yapılan araştırmalar, bu alandaki çalışmaların sayısının ve kalitesinin artmasına olanak sağlamaktadır. Birçok ülkede fen eğitimi yüksek lisans programı okul öncesinden 8. sınıf seviyesine kadar olan süreçte görev yapmakta olan ilköğretim öğretmenleri ve araştırıcıları için tasarlanmıştır. Burada amaç, öğretmen ve araştırıcıların fen ilkelerini daha iyi anlamaları ve bu ilkelere ait kavramları öğrencilere öğretme yeteneklerini geliştirmeleridir. Bu çalışmanın amacı, yurt dışında yapılan fen bilgisi eğitimine yönelik yüksek lisans programlarını incelemek ve ülkemizdeki fen eğitimi yüksek lisans programlarını gözden geçirmek ve ba¬zı önerilerde bulunmaktır.

The more importance to graduate studies in educational field has been giyen day by day. Carrying out many educational studies in educational institutions in Turkey has created an opportunity for increasing research number and quality of these researches in educational field. The Master of Science Education program in many countries is designed for primary school teachers and researchers, teaching in kindergarten through eighth grades. The aim is to enhance teachers and researchers'understanding of science principles as well as their ability to teach science concepts to their students. The purpose of this study is to examine master programs which is related to science education in abroad and to present some suggestions through revising our own master of science education programs.

Kaynak Göster

APA Çavaş, B , Kesercioğlu, T . (2005). FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268334