FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Web tabanlı dersler güncelliğini giderek arttırmaktadır. Öğrencilerin web tabanlı eğitim sistemleri yoluyla eğitim ortamlarına istedikleri yerde ve zamandan bağımsız olarak katılmaları günümüzün eğitim teknolojileri alanındaki en önemli avantajı olarak değerlendirilebilir. Yeni teknolojilerin kullanımı pedagoji, içerik ve etkileşim ile ilgili konuları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada Fen Bilgisi eğitimi doktora derslerinden olan Gen Kavramı ve işlevi dersi için web tabanlı bir öğrenme ortamı metadolojisi geliştirilmiş ve web sayfaları tasarımı yapılmıştır. Bu bildiri aynı zamanda web tabanlı ortamlardaki ders hazırlama süreçler' ve web üzerinde kaliteli bir eğitim için öneriler sunmaktadır.

Web-based courses are becoming increasingly popular. Participation of students to learning environment through web-based education when they want and where they want can be thought as the most important advantage in educational technologies field. The use of new technology raises issues relating to pedagogy, content, and interaction. In this study, a web-based learning environment methodology has been developed and web pages has been designed for one of the course in Science Education Ph. D program, Gen Concept and Functions. This paper also describes the preparation process in web based environment and presents considerations for a quality education on the web.

Kaynak Göster

APA Çavaş, B , Kesercioğlu, T . (2005). FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268352

3248 3627

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ

Canan KANDİLLİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap KAYA, Gamze SEZGİN, Nevzat KAVCAR

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merih Tekin BENDER

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

FİZİK ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL SORGULAMALI DERS TASARIMI ve YÖNETİMİ

M. Ali ÇORLU

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Metin İNCE

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Berna GÜNHAN, Güneş YAVUZ

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Teoman KESERCİOĞLU, Oğuz SERİN

LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bekir İnce

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz