EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİYOLOJİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI

Son dönemlerde geliştirilen lise öğretmenlerinin eğitimi ile ilgili programlar Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafın-dan, Lisans üstü program olarak düzenlenmektedir. Bu programlarda Biyoloji Alan öğretmenliği için Eğitim Fakültelerine Fen-Edebiyat fakülteleri Biyoloji Lisans programı mezunları katılmaktadır. Bu programlar sürecinde öğretmen adaylarından, kendilerini tehdit altında hissetmesine neden olan korku ve gerginlik oluşturan kaygılar belirmektedir. Bu kaygılar stres yaratan, üzüntü, algılama ve gerginlik gibi hoş olmayan gözlenebilir tepkiler şeklinde ortaya çık¬maktadır. Bu araştırmada, Buca Eğitim Fakültesi öğrencileri ile farklı üniversite Fen Fakültesi Biyoloji Lisans mezunlarının katıldığı Lisans üstü programlarındaki öğretmen adayları ile çalışıldı. Öncelikle doğrudan görüşmelerle kaygıları tespit edildi. Bu verilerden oluşan kaygıları belirleyen anket soruları geliştirildi. Bu anket danışman olarak ilgili öğretim üyeleri ile de tartışıldı. Oluşturulan kaygı anketi Buca Eğitim Bilimler Enstitüsü Biyoloji öğretmen adaylarına uygulandı. Daha sonra veriler toplanıp analizleri yapıldı. Bu araştırmada öncelikle faktör analizi ve güvenirlik ölçümleri incelendi. Böylece yapılan analizler sonucu biyoloji lisans üstü öğretmen adaylarının sıkıntılarını ortaya koyan kaygı ölçeği oluşturuldu. Bu ölçek daha sonra farklı üniversite eğitim bilimleri enstitülerinde biyoloji tezsiz lisans üs¬tü öğrencilerine uygulanılarak kaygılar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Recently developed programs related to training high school teachers at postgraduate level have been planned by Institutions of Educational Sciences. Biology Field of these programs accept students graduated from Biology Departments of Science and Literature Faculties. During the courses it appears anxientes that create fear and tension which candidate teachers feel they are under the thereat of. These anxieties appear as observable, non¬desirable reactions creating stress, worry, miss-perseption, and tension. In this study we handled candidate teachers graduated from Biology Department of Buca Faculty of Education and Biology Departments of various Science Faculties attending postgraduate programs. Firstly, their anxieties were determined through direct interwievs. Through the data we had received, items of the questionnaire that could determine anxsieties were developed. The idems were discussed with the members of the related faculty as advisers. This anxiety questionary was applied to students teacher candidates from Biology Department od Buca Inside of Graduate School of Educational Sciences. Later on the data were gadhered and analyzed. In this study, firstly, reliabilty measure, and factor analysis were examined. Thus by the help of the analysis having been made anxiety measure that expose discomforts of postgraduate teacher candidates has been formed. This measure will, later on, be carried out through various postgraduate biology students who donot have to prapare a thesis in order to determine their anxieties during the courses.

Kaynak Göster

APA Kete, R , Arslan, F , Bakaç, M . (2005). EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİYOLOJİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268355

3201 3547

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Berna GÜNHAN, Güneş YAVUZ

ÜNİVERSİTELERİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Aygül Aykut

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

LİSANSÜSTÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ

Sermin BİLEN

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap KAYA, Gamze SEZGİN, Nevzat KAVCAR

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI

Sami OLUK, Fatih ÇOLAK

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Serkan NARLI, Berna GÜNHAN

LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bekir İnce