DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iş Eğitimi Ana bilim Dalı yüksek lisans ve doktora ders programlarının sorunlarını belirlemek, "çağdaş öğretim programları geliştirme yöntemleri" ışığında değerlendirmeler yapmak, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmış bir araştırmadır. ilgili kurumdan elde edilen belgeler incelenmiş; yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı bulunup, ders aşamasını tamamlamış öğrencilerle yüz yüze görüşülmüş ve karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmış; öğretim elemanlarıyla yüz yüze görüşülüp önerileri değerlendirilmiştir.

This research has been aimed to determine the problems of Arts education depertments of the Education Scienses Institude of Dokuz Eylül University's post graduation and doctorate curriculums and, to evaluate in the light of "contemporary new approdches in curriculum" and, to develop solution suggestions. It has been examinated the documens which have obtained the concerned institutions. It has been interviewed the students who havE stili registered post graduation and doctorate programmes and, also have finished lesson periods and, their problems have been tryed to determine. It has been also seen each other with the member of art education department of the Education Scienses Institude of Dokuz Eylül University.

Kaynak Göster

APA Bora, M . (2005). DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268358

3311 3736

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Gaye KIRAY

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sabahattin Deniz, İzzet Görgen, Nurettin Şahin

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN BEKLENTİLERİ VE KAYGILARI

Şule Aycan, Nihat Ayçana, Suat Türkoğuz

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merih Tekin BENDER

PLASTIK SANATLARDA LİSANS USTU EGITIM PROGRAMLARINDA UYGULAMALI ALAN ARAŞTIRMALARI

Bedri KARAYAĞMURLAR

FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

ÖĞRETMEN ADAYI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON KAYNAKLARI

Kürşat YENİLMEZ, M. Bahaddin ACAT