CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR (RESİM) ALANI BİLİM ADAMI YETİŞTİRMENİN NİTELİKSEL BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Bu araştırmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü eğitim programı derslerini veren öğretim elemanlarının ve öğretim sürecinin niteliksel durumları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi farklı üniversitelerin farklı fakültelerinden, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstilüsünde yüksek lisans eğitimini sürdüren 10 öğretim elemanından oluşmuştur. Araştırmada, öğretim elemanlarının demografik özellikleri ile yaptıkları sanatsal ve bilimsel etkinlikleri içinde saptanan veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan 15 (onbeş) sorudan oluşan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin yorumunda, frekans ve yüzde değerlerinden yararlanılmıştır.

The lecturers and students attending to the postgraduate programme in the Deperment of Painting Education at Cumhuriyet University in Sivas are examined in this study. The Courses in the mentioned deportment are also examined in the study. The sample of the study consists of the lecturers from different universities but teaching at Social Sciences Institute Cumhuriyet University in Sivas and also the students of the same institute. Data about these academic staff their demographic features,their artistic and scientific activities are gained throngh a questionnaire prepared by the researcher and it haitems foacedemic staff. Data about the students are also gained through a questionnaire having seven

Kaynak Göster

APA Serin, Y . (2005). CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR (RESİM) ALANI BİLİM ADAMI YETİŞTİRMENİN NİTELİKSEL BOYUTUNUN İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268348

3452 3817

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Ayla GÜRDAL, Ayşen BAKİOĞLU, Aysun ÖZTUNA

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap KAYA, Gamze SEZGİN, Nevzat KAVCAR

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yasemin SAYAN, Hüseyin AKSU

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN BEKLENTİLERİ VE KAYGILARI

Şule Aycan, Nihat Ayçana, Suat Türkoğuz

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turan SAĞER

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR (RESİM) ALANI BİLİM ADAMI YETİŞTİRMENİN NİTELİKSEL BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Yaşar Serin

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN