Çember Yaklaşımı İle Ortaöğretim Olanaklarındaki Farklılıkların Bölgelere Göre İncelenmesi

Bu çalışmada, Türkiye'de bölgeler arası ortaöğretim olanakları arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Farklılıkların analizinde temel bileşenler analizi ve eğitim verileri üzerinde ilk kez uygulanan eğitim olanakları çemberleri kullanılmıştır. Her bölgedeki eğitim olanaklarının Türkiye ortalamasından ne ölçüde ve ne yönde değişkenlik gösterdiği belirlenerek bölgelerin hangi eğitim olanakları yönünden desteklenmesi gerektiği ortaya konmuştur. Eğitim olanakları çemberleri bölgeye has sorunları bir bakışta göstermesi ve bölgeler arası karşılaştırmalara olanak sağlaması sebebiyle bu çalışmada tercih edilmiştir

An Examination of Differences Among Regions in Terms of Secondary Education Opportunities With Wheel Approach

In this study, inter-regional differences have been examined in terms of educational opportunities at secondary schools in Turkey. Principal component analysis and wheel of educational opportunities for the first time applied on education data have been used in order to analyze inter-regional differences. By determining in which direction and to what extent educational opportunities in each region differ from the average of Turkey, it has been revealed in what educational opportunities the regions should be supported. Wheel of educational opportunities has been preferred in this study because it points to the main problems of regions at a glance and enables comparisons among regions.

Kaynak Göster

APA Kazancık, L , Koçberber, G . (2007). Çember Yaklaşımı İle Ortaöğretim Olanaklarındaki Farklılıkların Bölgelere Göre İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268308