Candan Erçetin'in Seslendirdiği Şarkıların Gestalt Terapi Açısından Değerlendirilmesi

Bu makalede Candan ERÇETİN'in farklı albümlerinden seçilmiş olan şarkı sözleri Gestalt Terapi'deki kavramlar açısından değerlendirihniştir. Sanatçının seslendirdiği şarkıların sözleri aşk, yalnızlık, yaşam, ölüm gibi varoluşsal temalar içermektedir. Gestalt Terapi'de yaşantısal öğeler önemli bir yer tutmaktadır. Terapide duygular hakkında konuşmak yerine onların şimdi ve burada yaşanılması vurgulanmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda Candan Erçetin'in seslendirdiği şarkıların, Gestalt Terapi açısından yorumlanmaya uygun olduğu gözlenmiştir

The Evaluatıon Of Candan Erçetin's Songs By The Poınt Of Vıew Gestalt Therapy

In this article, the songs, which that have been selected from different albums of Candan ERÇETİN, have been evaluated by the Gestalt Therapy point of view. The artist's songs include existential themes such as love, loneliness, life and death. Experiental components have an important role in Gestalt Therapy. Experiencing feelings in here and now rather than merely talking about them is emphasized. It has been observed that the songs of Candan ERÇETİN are suitable for evaluating from perspective of the Gestalt Therapy.

Kaynak Göster

APA Yalçın, İ , Acar, N . (2006). Candan Erçetin'in Seslendirdiği Şarkıların Gestalt Terapi Açısından Değerlendirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268423