Bir Türk Ve Bir İngiliz Tarih Ders Kital mel a Konuların Ele Alınış Tarzına Ve Değerlendirme Soruları/Na Eleştirel Bir Bakış

Tarih dersi hemen hemen her toplumda okullarda okutulan temel derslerden birisidir. Çok faklı amaçlarla kullanılmaya müsaittir. Bundan dolayı pek çok kişinin bu dersin öğretiminden beklentisi de farklılık göstermektedir. Söz konusu dersin öğretiminde kullanılan tarih ders kitapları ise başka bir sorundur. Bu nedenle gerek tarih öğretiminden beklentiler ve gerekse bu amaçla kullanılacak olan ders kitapları sık sık eleştirilere hedef olmaktadır. Bu çalışmanın amacı sadece eleştiri yapmak değildir. Temel amaç, İngiltere ve Türkiye'de Orta Öğretimde kullanılan tarih ders kitaplarını "Coğrafi Keşifler ve Rönesans " konuları temelinde "konuların ele alınız tarzı ve konuların sonunda yer alan değerlendirme soruları" açısından karşılaştırarak ileride yazılacak olan ders kitaplarına olumlu yönde katkıda bulunmaktır.

A Critical View Over the Style of Handling the Subjects and Assesment Questions in a Turkish and an English History Textbook

Every community teaches its own history to their childrens. It can be used with various aims. So, it has been critisized much. These critics are not only about its misuse but also its textbooks. Our intention is to glance at the way of the narration of the topics and the questions of evaluation in the textbooks. Therefore, the aim of this study is to compare with English and Turkish history textbooks and contribute the modern Tıırkish history textbooks to be written in the future. I will not compare with all topics in the textbooks. I will only dwell upon the topics of "Exploration and Conquest and Renaissance". In this study, I will asses "the way of narration of the topics and the questions of evaluation in the history textbooks.

Kaynak Göster

APA Demiryürek, M . (2008). Bir Türk Ve Bir İngiliz Tarih Ders Kital mel a Konuların Ele Alınış Tarzına Ve Değerlendirme Soruları/Na Eleştirel Bir Bakış . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268237