Başarılı Bir Değişim İçin Fikir Çatışmalarının Gerekliliği

Bu makale ilk olarak, değişim ve başarılı değişimin tanımını (değişim için oluşabilecek engelleri içererek) sonar da yönetimin ne demek olduğunu açıklar. Ayrıca başarılı bir değişim için çatışmanın niye gerekli olduğunu da vurgular. Buna bağlı olarak, yararlı ve yıkıcı çatışmalara ve yıkıcı çatışmalardan kaçınmak için neler yapılması gerektiğine de değinir. Bir eğitim sisteminin değişikliği üzerine yararlı ve yıkıcı çatışmaya iki örnek verilmiştir.

Conflict and Disagreement for a Successful Change

This paper describes first, what the definitions of change and successful change are (including some barriers for change), and then what the management is. It also points out that why conflict is necessary for a successful change. Accordingly, it will be looked at useful and destructive conflict and what should we do to avoid the destructive conflict? Two examples will be giyen about changing an education system based on useful and destructive conflict.

Kaynak Göster

APA Şahin-pekmez, E , Can, B . (2005). Başarılı Bir Değişim İçin Fikir Çatışmalarının Gerekliliği . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268327