Yönlendirmeli Filtreler Yardımıyla Konya Bölgesi Civarındaki Gömülü Fayların Tespiti

Bu makalede, yönlendirmeli filtreler jeofizik verilerin değerlendirilmesinde kullanılmışlardır. Yönlendirmeli filtreler belirli bir doğrultuda band geçiren filtrelerdir. Yönlendirmeli filtreler de, giriş görüntüsündeki farklı yönlerdeki kenarların elde edilmesi için, görüntü ilk önce farklı yönlere sahip temel filtrelerden geçirilir ve daha sonra yönelim alt bandlarına ayrılır. Bu çalışmada, yönlendirmeli filtrelerin başarımını görebilmek için, çeşitli açılara sahip sentetik datalar ele alınmış ve kenar belirlemesi yapılmıştır. Arazi çalışması olarak, Konya bölgesinin gravite anomali haritasını kullandık. Gömülü durumda bulunan fayların oluşturduğu anomaliler farklı yönler için incelenmiş ve bölgenin oluşturulan fay haritası jeolojik bilgilerle karşılaştırılmıştır.

Evaluation of Buried Faults in Konya Region Using Steerable Filters

In this paper, steer able fllters are used in the evaluation of geophysical data. Steer able fllters are band-pass filters having direction property. In extraction of directional properties, input data is passed through various directed band pass fllters and then grouped into sub-bands. Here, to present the performance of' steer able filters, we have chosen synthetic examples having various direction properties and tried to find out the borders of these samples. As afield study, we have used gravity anomaly map of Konya region. The anomalies caused by buried faults are evaluated for different angles and obtained fault map of the region is compared to previous geological results.

Kaynakça

ATALAY, L, (1975) Tektonik hareketlerin sultandağının jeomorfolojisine olan etkileri, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt 18, 21-26.ss.

FREEMAN, W.T., ADELSON E.H., (1991) The design and use of steerable filters, IEEE Transactions on Patteren Analysis and Machine Intelligence vol. 13, pp.891-906.

KOÇYİĞİT, A. (1984) Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt 27, 1-16.ss.

LAINE, A.F., GHANG, C.M., (1995) De-noising via wavelet transforms using steerable filters, Proceedings IEEE International Symposium on Circuits and Systems vol. 3, pp.1956-1959.

ÖZMEN, A., (2001) Hücresel yapay sinir ağları ve görüntü işleme uygulamaları, İstanbul, İstanbul Ünivesitesi Fen Bilimleri Fakültesi.

Kaynak Göster