Türkiye'de Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi

Bu çalışmada Türkiye'deki enflasyon-büyüme ilişkisi, zaman serisi analiziyle, 1987-2002 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak araştırılmıştır. Granger nedensellik analiziyle, enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi ise enflasyonun büyümeyi negatif etkiledigini göstermiştir. Örnek döneminde enflasyondaki her 1 puanlık artışın büyüme oranını 0.37 puan düşürdügü bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler:

büyüme

Kaynakça

BARRO, R.J. (1995) Inflation and economic growth. NBER Working Paper, No: 5326.

BULLARD, J. & KEATING, J.W. (1995) The long-run relationship between inflation and output in postwar economies. Journal of Monetary Economics, 36 (3) December, pp.477-496.

CLARK, T.E. (1997) Cross-country evidence on long-run growth and inflation. Economic Inquiry, 35 (1) January, pp.70-81.

DE GREGORIO, J. (1993) Inflation, taxation and long-run growth. Journal of Monetary Economics, 31 (3) June, pp.271-298.

DICKEY, D.A. & FULLER W.A (1981) Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49 (4) July, pp.1057-1072.

ERICSSON, N.R., IRONS, J.S. & TRYON, R.W. (2000) Output and inflation in the long run. Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, No: 687.

FISCHER, S. (1991) Growth, macroeconomics and development. NBER Working Paper, No: 3702.

FISCHER, S. (1993) The role of macroeconomic factors in growth. NBER Working Paper, No: 4565.

GOMME, P. (1993) Money and growth revisited: measuring the costs of inflation in an endogenous growth model. Journal of Monetary Economics, 32 (1) August, pp.51-77.

GRANGER, C.W.J. (1969) Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37 (3) August, pp.424-438.

GRANGER, C.W.J. & NEWBOLD, P. (1974) Spurious regressions in economics. Journal of Econometrics, 2 (2) July, pp.111-120.

GUJARATI, D.N. (1999) Temel ekonometri, (Çev. Ü. SENESEN & G.G. SENESEN). İstanbul, Literatür Yayınları.

ISIĞIÇOK, E. (1994) Zaman serilerinde nedensellik çözümlemesi. Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi.

KADILAR, C. (2000) Uygulamalı çok degiskenli zaman serileri analizi. Ankara, Bizim Büro Basımevi.

KORMENDI, R.C. & MEGUIRE, P.G. (1985) Macroeconomic determinants of growth: cross-country evidence. Journal of Monetary Economics. 16 (2) September, pp.141-163.

LEVINE, R. & RENELT, D. (1992) A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. American Economic Review, 82 (4) September, pp.942-963.

MALLIK, G. & CHOWDHURY, A. (2001) Inflation and economic growth: evidence from four south Asian countries. Asia-Pacific Development Journal, 8 (1) June, pp.123-135.

MOTLEY, B. (1998) Growth and inflation: a cross-country study. Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review, 1, pp.15-28.

PAUL, S., KEARNEY, C. & CHOWDHURY, K. (1997) Inflation and economic growth: a multi-country empirical analysis. Applied Economics, 29 (10) October, pp.1387-1401.

Kaynak Göster