Tüketicilerin İnternet Bankacılığını Kullanmama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Ülkemizdeki bankaların çogunlugu ürünlerinin tamamına yakınını internet üzerinden, ya tamamen bedava ya da çok cüzi tutara tüketicilerin hizmetine sunmalarına ragmen, internet bankacılıgı (IB) kullanımının hala çok düsük oldugu görülmektedir. Veriler, internet kullanan yetiskinlerin sadece %20-30’unun internet bankacılıgından yararlandıgını göstermektedir. Bu arastirma, internet kullanan tüketicilerin IB kullanmama nedenlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Anket yöntemi ile elde edilen sonuçlar, IB kullanmamanın en önemli nedeni olarak, tüketicilerin paralarını sanal aleme teslim etme konusunda duyduklari “güvenlik kaygıları” oldugunu ortaya koymustur. İliski testleri, tüketicilerin güvenlik kaygılarının önem derecesinin, demografik degiskenlerden (cinsiyet hariç) ve internet kullanma alıskanlıklarından (internet’e giris yeri hariç) etkilenmedigini göstermektedir. İşlem maliyetlerini azaltarak rekabette avantajı saglamak isteyen bankaların, IB’nin güvenligi, kullanımı, faydaları ve işlem maliyetleri hakkında tüketicileri bilgilendirmeyi pazarlama programlarına almaları gerekir.

A Study on the Reasons of Why the Internet Banking is Not Used Widely by Consumers

Although the majority of the banks in Turkey offers their products completely or almost free via Internet to consumers, it is a fact that the use of IB is still very low. The data shows that only 20-30 % of the adults using the Internet benefit from IB. This paper aims to explore the reasons why Internet using consumers do not use Internet banking (IB). According to the results obtained from our questionnaire study the most important reason for not using IB is the consumers' "security concerns" about conducting their banking transactions in cyberspace. Chi-square and correlation tests show that the degree of impotance given by the consumers' to the security concerns has nothing to do with demographic variables (except for gender) and Internet using habits (except for the place where the users enter Internet). Banks aiming at having an advantage over their rivals in competition by decreasing the transaction costs, need to take the security, the use , the benefits and the transaction costs of the IB into account when formulating their marketing programs to increase the awareness of consumers.

Kaynakça

AD Interactive Reklam Ajansı, [Internet], Elektronik ticaret ve internet Reklamcılığı. http://www.basarm.com.tr/vayin/internet/internetreklamciligi /01.htm [Erişim tarihi: 9 Aralık 2003].

AGARWAL, R. ve KARAHANNA, E. (2000). Time flies when you're having fun: cognitive absorption and beliefs about information technologhy usage. MIS Quarterly, 24 (4), 665-694.ss.

AKINCI, A., AKSOY, Ş. ve ATILGAN, E. (2004). Adoption of internet banking among sophisticated consumer segments in an advanced developing country, The International Journal of Bank Marketing. Vol. 22, No. 3, 212-232.ss.

BEKAR, B., (2004) Güvenli işlem internete talebi artırıyor. Ekonomist, 18 Nisan, 368.S.

Bankacılık sektöründeki gelişmeler, http://www.geocities.com/aligunertemelli/bankgelismesi.html [Erişim tarihi: 21 Ocak 2004].

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI, (2004). Kamu kurumlarına ait serbest kadroların yıllar itibariyle dağılımı.www.basbakanlik-dpb.gov.tr/ali/ Istatistik/is1.xls [Erişim tarihi: 2 Mart 2005].

GENÇTÜRK, M. (2004). http://turk.internet.com/haber/yaziyaz.php3?yaziid=9259 [Erişim tarihi: 25 Şubat 2005].

Global Online populations. (2004) http://212.123.30.214/multiple/upload/users/u1000001/globalonlinepopulation.html [Erişim tarihi: 25 Şubat 2005].

KARAHANNA, E. ve STRAUB, D.W. (1999). The psychological origins of perceived usefulness and ease-of-use. Information and Management. 35 (4) 237-250.ss.

KARJALUOTO, H., MATİLLA, M..ve PENTO, T. (2002). Electronic banking in Finland : consumer beliefs and reactions to a new delivery channel. Journal of Financial Services Marketing. 6 (4), 346-361.ss..

LIAO, Z. ve CHEUNG,T. (2002) Internet-based e-banking and consumer attitudes: an empirical study. Information & Management 39, 283-295.ss.

MATILLA, M., KARJALUOTO , H., ve PENTO, T. (2003). Internet banking adoption among mature customenearly majority or laggards? Journal Of Service Marketing, Vol.17, No. 5, 514-528.ss.

NTVMSNBC, (2002). E-dönüşüm ve elektronik bankacılık. http://www.ntvmsnbc. com/news/193496.asp [Erişim tarihi: 7 Aralık 2003].

OTT, R. (2000). Building trust online. Computer Fraut and Security, 2, 10-12.ss.

POLATOĞLU, V.N. ve EKİN, S. (2001). An empiricial investigation of the Turkish consumers' acceptance of Internet banking services. International Journal of Bank Marketing, 19 (4), 156-165.SS.

ROBERTS, P. ve HENDERSON, R. (2000). Information Technology acceptance in a sample of goverment employees: a test of the technology acceptance model. Interacting with Computer, 12 (5), 427-443.ss.

ROTCHANAKITUMNUAI, S. ve SPEECE, M. (2003) Barriers to Internet banking adoption: aqualitative study among corporate customers in Thailand. International Journal of Bank Marketing, 21/6/7, 312-323.ss.

SOHAIL,M.S. ve SHANMUGHAM, B. (2000). E-banking and customer preferences in Malaysia: An empirical investigation. Information Science, 150, 207-217.ss.

SATHYE, M. (1999). Adoption of Internet banking by Australian consuners: an empiricial investigation. International Journal of Bank Marketing, 17 (7), 324- 334.SS.

SUH, B. ve HAN, I. (2002) Effect of trust on customer acceptance of Internet banking. Electronic Commerce Research and Applications, 1, 247-263.ss.

ŞANLI, U. (2003). Rota Internet Başka Yolu Yok. http://www.arsiv.aksiyon.com.tr /arşiv/250/pages/dosyalar/dosl.html, [Erişim tarihi: 3 Aralık 2003].

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, (2005). Türk bankacılık sistemi : gruplar bazında, banka ve bankaların şube sayıları, http://www.tbb.org.tr/asp/ bankalarimiz.asp ; http://www.ofkbir.org/ [Erişim tarihi: 20 Şubat 2005].

USTA, R. (2002) Tüketici tatmini ve şikayet davranışı : Otobüs ile şehirlerarası yolculuk yapanların şikayet davranışının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Afyon İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (2), 103-118.ss.

VAKIFLAR BANKASI, (2003). Ekonomik araştırmalar : bankacılık sektörünün 10 yıllık gelişimi, www.vakifbank.com.tr/earastirma/BankalOyilllik.doc. Aralık 2003, [Erişim tarihi: 18 Ocak 2004].

VENKATESH, V. ve DAVIS, F.D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field stidies, Management Science, 46 (2), 186-204.ss.

Kaynak Göster