Nobel Ödüllü Alman Yazar Herta Müller

Kaynakça

Dağabakan, Davut (2018): Herta Müller’in Yürekteki Hayvan, Tilki Daha O Zaman Avcıydı ve Tek Bacaklı Yolcu Romanlarında Sosyo-Politik Panorama, Ankara: Gece Akademi.

Freudenstein-Arnold, Christiane (Ed.) (2016): Kindler Kompakt Deutsche Literatur der Gegenwart, Stuttgart: Metzler.

Gürsoy, Yüksel (2013): Romancı Yönüyle Herta Müller, Ankara: Ankara Üniversitesi Açık Erişim (Tez. Pdf).

Gürsoy, Yüksel: Romancı Yönüyle Herta Müller, Diyalog İnterkulturelle Zeitschrift für Germanistik 2013/2, S. 16-28. Herta Müller: Nobelpreis für das Drama ihres Lebens – Spiegel Online: https://m.Spiegel. de>kultur>literatür (Son Erişim Tarihi: 12. 7. 2019).

Oral, Nesrin (1998): Tilki Daha O Zaman Avcıydı, İstanbul: Telos.

Öztürk, Ali Osman / Balcı, Umut: Herta Müller ve Emine Sevgi Özdamar’da Dilsel Yapıların Kullanımı, Binnaz Baytekin / T. Fatih Uluç (ed.), 2. Internationaler Kongress für vergleichende Literaturwissenschaft, Theorie, Rezeptionsästhetik und neue Aspekte, içinde, Sakarya Üniversitesi Kongre Bildirileri, Sakarya, 2006, Band 1, S. 35-49.

Öztürk, Ali Osman / Balcı, Umut: Interkulturelle Aspekte der Rezeption von Herta Müller in der Türkei, Internationale Konferenz: Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen und kulturellen und historischen Kontext, Univerzita Pardubice 1, 2011, S.105 -119.

Öztürk, Ali Osman / Balcı Umut: Nobel Ödüllü Yazar Herta Müller’in Türkiye’de Alımlanması Üzerine, Cemal Sakallı (ed.), Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar, içinde, Mersin Üniversitesi Kongre Bildirileri, Mersin, 2015, S. 210-225.

Öztürk, Ali Osman / Balcı, Umut: Herta Müller’de Biçem, Cemal Yıldız/Latif Beyreli (Ed.), 5. Internationale Symposium für Sprache, Literatur und Stilistik, Marmara Universität, Atatürk Fakultät für Erziehungswissenschaften, Pegem/A yayıncılık, 2006, Bd.2, S.618-626.

Tanyeli, Çağlar (1997): Yürekteki Hayvan, İstanbul: Telos.

Tanyeli, Çağlar (2013): Tek Bacaklı Yolcu, İstanbul: Siren Yayınları.

Tüzel, Mustafa (2016): Keşke Bugün Kendimle Karşılaşmasaydım, İstanbul: Siren Yayınları.

Kaynak Göster