Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın Kırk Yıllık Öyküsü

Kaynakça

Brophy, Jere (2012): Motivating Students to Learn. New York: Routledge.

Çakır, Mustafa (2017): Deutsch als Fremdsprache durch Fernunterricht in der Türkei. Diyalog 2017/1. 131-150.

Çakır, Mustafa (1991): Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı On Yaşında. Ankaraner Beiträge zur Germanistik. Ankara: Beiträge des Symposiums "Perpektiven des Germanistikstudiums in der Türkei". Silivri/ İstanbul, 1991. 103-113.

Özer, Bekir (1990): 1990’lı Yılların Başinda Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eğitim Fakültesi Dergisi 3,2: 1990. 27-35.

Türk, Fahri/ Çınar, Servet (2013): Türkiye ile Almanya Arasındaki Bilimsel İlişkiler: Türk-Alman Üniversiteleri. Akademik Bakış. Cilt 7, Sayı 13, Kış 2013. 45-65.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarihçe: https://aku.edu.tr/hakkimizda/universitemizgenelbilgiler/tarihce/ adres (Son Erişim Tarihi: 23.08.2020)

Almanca Mütercim-Tercümanlık Tezli YL. Program Profili. https://anadolu.edu.tr/akademik/enstituler/1231/almanca-mutercim-tercumanlik-tezli-yl/programprofili. (Son Erişim Tarihi: 25.08.2020)

Almanca Öğretmenliği Programı: Program Profili. https://anadolu.edu.tr/akademik/fakulteler/163/almanca-ogretmenligi-programi/program-profili (Son Erişim Tarihi: 24.08.2020)

A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tarihçe. https://ebe.anadolu.edu.tr/tr/sayfa/tarih%C3%A7e a (Son Erişim Tarihi: 24.08.2020) „Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı“ https://www.sondakika.com/haber/haber-cagbabaadiyla-anilan-turbe-gladyator-mezari-12329286/ (Son Erişim Tarihi: 26.08.2020)

Çakır, Mustafa (2014). Eskişehir'deki yükseköğretim kurumları ve Anadolu Üniversitesi'nin yapılandırılmasına ilişkin tartışmalar. Dünden Sonra Yarından Önce. http://mcakir.blogspot.com/2014/01/eskisehirdeki-yuksekogretim-kurumlar-ve.html. (Son Erişim Tarihi: 26.08.2020)

Ersoy, Ali (2020). Eğitim Fakültesi Bölümleri. https://anadolu.edu.tr/akademik/fakulteler/152/egitimfakultesi/genel-bilgi (Son Erişim Tarihi: 23.08.2020) Gerder. Germanistler Derneği: Germanistik Kongreleri. http://gerder.org.tr/index.php/main-kongreler (Son Erişim Tarihi: 23.08.2020)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Kuruluş: http://dumlupinar.edu.tr/index/sayfa/433/tarihce (Son Erişim Tarihi: 26.08.2020) „Nevin Selen“. https://tr.wikipedia.org/wiki/Nevin_Selen (Son Erişim Tarihi: 26.08.2020)

Ünal, Nedim (2020). Eskişehir’in Yükseköğretim Tarihi. Facebook. 29.03.2020 tarihli paylaşımına 23.08.2020 tarihinde https://www.facebook.com/nedim.unal.96/posts/3070898699595266 adresinden erişildi. Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Md. 21: (Kanun No: 2809, Kabul Tarihi: 28/3/1983, RG.Tarih: 30/3/1983 Sayı: 18003). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2809.pdf (Son Erişim Tarihi: 07.12.2013)

1982 öncesi Eskişehir’de Yükseköğretim Kurumları. http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/UniversiteninTarihcesi1.htm (Son Erişim Tarihi: 01.08.2013)

Kaynak Göster