Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları

Öz Bu makalenin konusu Batılı toplumlarda ortaya çıkan yeni dini hareketlerdir. Yeni dini hareketler, oluşum sebepleri, karakteristik özellikleri ve toplumsal tabanları açılarından ele alınmaktadır. Böylece Batıda ortaya çıkan yeni dini hareketler hakkında son yıllarda elde edilen bili birikiminden yararlanılarak, Türkiye'nin toplumsal yapısı içinde ortaya çıkmış ve halen faaliyetlerini sürdüren dini cemaatler hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır.  

Some Features of the New Religious Movements in the West and Their Social Bases

Kaynak Göster

APA Ki̇rman, M . (1999). Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 223-233 .