ŞARK DÜNYA GÖRÜŞÜNE GÖRE KUTSAL SAYILARIN OLUŞUMU

Bu çalışmada Kazakça ve Çincedeki numeroloji, Şark milletlerinin sayı kültürünün oluşum tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Kazakça ve Çincedeki 1, 3, 7, 9 sayılarının oluşumuna, özelliklerine, kutsallığına, bilişsel sıfatına halklar arasındaki genel doğu düşüncesine uygun ortak öğeler üzerinde durulmuştur. Sayıları da asırlardır komşu olarak yaşayan ve kültürel ilişkileri bulunan iki milletin dünya görüşünde, felsefesinde, kültüründe bu türden ortaklıkların tabii delili olarak görmek mümkündür.

The Formation of Sacred Numbers According to Eastern Worldview

This study gives information about the Kazak and Chinese numerology, and the history of numeric system in Eastern cultures. The focus of the study is on the development of the numbers 1,3,7,9 in Kazak and Chinese numeric system, their characteristics, spiritual connotations and cognitive nature, as well as their common features in compliance with the general Eastern thought. It is possible to view the similar characteristics of these numbers as evidence for the partnership between these two century-long neighbouring countries in terms of their worldview, philosophy, culture.

Kaynakça

1.S?M?N?V Y. İ. K?k v?znikl? ç?l?v?ç?stv?. M., 1966, s. 576.

2.LYUBİN V. P. Nijniy p?l??lit. // "K?m?nnıy v?k n? t?rrit?rii SSSG. M., 1970, s. 207.

3.R?GINSKIY Y. Pr?bl?mı ?ntr?p?g?n?z?. M., 1969, s. 263.

4.BIÇURIN N. Y. S?br?ni? sv?d?niy ? n?r?d?h, ?bit?vşih v Sr?dn?y ?zii v dr?vni? vr?m?n?. t. 1. M. -L., 1950, s. 381.

5.TURSIN?V ?. V ?tn?ş?nii ş?m?nsk?g? tv?rç?stv? k hud?j?stv?nn?mu f?lkl?ru. "N?sl?dniki". ?lm?-?t?, 1975, s. 232.

6.U?K?T?V B. K?z?ktın turmıs-s?lt jırl?rının tip?l?giyası. ?lm?tı, 1983, 160 b?t.

7.K?Z?K SSR t?rihı. ?lm?tı, 1-t?m. 1980, 496 b?t.

8.B?L?S?ĞUN J. Kuttı b?l?k./ ?ud. ?. ?g?ub??v/; ?lm?tı, 1986, 616 b?t. U?NK? M. Turk? t?ld?s h?lıkt?rd?ğı sırlı s?n 7 m?n 40-tın t?g? tur?lı. //Mur? jurn?lı, Ur?mş?, 1988, No 3.

9.K?LI?V S, ?r?z?v M., Sm?yl?v? M. K?z?k h?lkının s?lt-desturl?r?. ?lm?tı, 1994, 222 b?t.

10.H?LİD K. T?u?rih h?ms?. /?ud?rğ?n: B. Töt?n??v, ?. J?ld?s?v/, ?lm?tı, 1992, 304 b?t.

11.JEN?B?K?V Ö. U?kıt k?ru?n?. ?lm?tı, 1992, 192 b?t.

12.J?NP?YS?V ?. N. Etn?kulturn?ya l?ksik? k?z?hsk?g? yazık?. ?lm?-?t?, 1989, 288 s.

Kaynak Göster